Yayınlanma tarihi: Ara 18, 2020

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının KKTC Başbakanlığı Tarafından İyileştirilmesine Yönelik Açıklaması:

KKTC Anayasası’nın 45’inci maddesi tahtında Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.  Bu ödev mevzuat uyarınca KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı’nın uhdesindedir.

Corona Virüsün (Covid 19) hızla ülkemizde yayılması nedeniyle söz konusu hastalığın önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri ve/veya usul ve esasları uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu Yasa’nın 7’nci maddesi uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin görevleri arasında Bakanlık bünyesinde bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü, çalışmalarının koordinasyonu, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesi, bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlamak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin üst komitesi olduğundan bu komitelerden gelen bilgi ve önerileri göz önünde bulundurmak ve yapılacak çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate  almak ve izlemek, plan ve rehberleri eylem planları şeklinde geliştirmek ve güncellemek için gerekli çalışmayı yapmak veya yaptırmak vardır.

 

Devamını oku

«Aralık 2020»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Çağan Baysan'ın   raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Çağan Baysan'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Çağan Baysan, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda Rehber Öğretmen olarak görev yaptığını, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Sayın Çağan Baysan aleyhine ikame ettiği 27 adet dava neticesinde 23 Mart 2015 tarihinde okunan kararda 18 davadan suçlu bulunarak disiplin cezalarına çarptırıldığını, almış olduğu disiplin cezasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının Sayın Baysan’ın disiplin cezalarının silinmesi ile ilgili bir değerlendirme yapmadığını ve/veya Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yazı yazmadığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini, disiplin cezalarının sicilinden silinmesine ilişkin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına 17 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu dilekçesine cevap alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
123456
78910111213
1415161718
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının KKTC Başbakanlığı Tarafından İyileştirilmesine Yönelik Açıklaması:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının KKTC Başbakanlığı Tarafından İyileştirilmesine Yönelik Açıklaması:

KKTC Anayasası’nın 45’inci maddesi tahtında Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.  Bu ödev mevzuat uyarınca KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı’nın uhdesindedir.

Corona Virüsün (Covid 19) hızla ülkemizde yayılması nedeniyle söz konusu hastalığın önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri ve/veya usul ve esasları uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu Yasa’nın 7’nci maddesi uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin görevleri arasında Bakanlık bünyesinde bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü, çalışmalarının koordinasyonu, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesi, bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlamak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin üst komitesi olduğundan bu komitelerden gelen bilgi ve önerileri göz önünde bulundurmak ve yapılacak çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate  almak ve izlemek, plan ve rehberleri eylem planları şeklinde geliştirmek ve güncellemek için gerekli çalışmayı yapmak veya yaptırmak vardır.

 

Devamını oku
1920
21222324252627
28293031123
45678
KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Seçimine İlişkin hukuki durum hakkındaki Açıklama

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Seçimine İlişkin hukuki durum hakkındaki Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur. KKTC Anayasası’nın 83’üncü maddesi tahtında Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev süresi üç, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yıldır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi dördüncü yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eskilerin görevi devam eder. Anayasa hükümlerine göre, Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada da salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için beşinci oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur.

Devamını oku
910

Arşiv