Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait  Raporunu yayınladı.

 

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Tuygun Töre, Kalkınma Bankası Genel Kurulunun 2019 yılının Aralık ayından başvuruyu yapmış olduğu 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasının 24’üncü maddesi uyarınca Genel Kurul, Kalkınma Bankası Teşkilatının önemli bir karar organı olup yılda en az bir kez toplanması gerekmektedir. Konu Yasanın 24, 25 ve 26’ncı maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

Teşkilat ve

Organlar

24. Bankanın teşkilatı aşağıdaki şekildedir.

(1) Genel Kurul;

(2) Yönetim Kurulu;

(3) Denetleme Kurulu;

(4) Genel Müdür;

(5) Genel Müdür Yardımcısı;

(6) Merkez ve Merkez Şube İdari Teşkilâtı.

 

Genel

Kurul

 

25.      (1)      Bankanın pay sahibi defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın   

                      Genel Kurulunu oluştururlar.                    

  1. Banka Genel Kurulu yılda en az bir kez toplanır.
  2. Genel Kurul işlemleri Şirketler Yasasına bağlıdır.

 

Genel

Kurulun

görev ve

yetkileri

 

  1. Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

      (1) Bankanın yıllık faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek;

           (2) Sermayenin artırılmasına karar vermek;

           (3) Bankanın tasfiyesi konusunda karar vermek; ve

           (4) Yönetim Kurulu üyesi ile Denetleme Kurulu üyelerini atamak.

 

 

Konuyla ilgili görüşleri alınmak üzere Kalkınma Bankası Genel Müdürüne 18 Ağustos 2021 tarih ve OMB.0.00-00/00-21/171 sayılı ve 20 Haziran 2023 tarih ve  OMB.0.00-00/00-23/80 sayılı yazılarımız gönderilmiştir. Kalkınma Bankası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmış, 14 Kasım 2022 tarih ve KB:101.00.00/062929 sayılı ve 27 Temmuz 2023 tarih ve KB:101.00.00/A01 sayılı  yazılar Dairemize gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı Müsteşarına, 20 Haziran 2023 tarih ve     OMB.0.00-00/00-23/79 sayılı yazımız gönderilmiştir. Sayın Müsteşar, 23 Haziran 2023 tarih ve SAB.0.00-012/01-23/E.1999 sayılı yazıyı Dairemize göndermiştir.

Kalkınma Bankası tarafından gönderilen yanıtta Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantılarının yapılamama sebebinin bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını olduğunu, söz konusu hastalık sebebi ile de Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar ve/veya almış olduğu önlemler neticesinde kapalı ortamlardaki toplantılara kısıtlama getirildiğinden tüm hissedarları toplayamayıp 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Genel Kurul toplantılarını gerçekleştiremedikleri ve son olarak 17 Aralık 2019 tarihinde Kalkınma Bankası’nın 2018 Mali Yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2022 tarih ve K/21/22 sayılı yazı ile Genel Kurulun 2 Aralık 2022 tarihinde yapılması yönünde karar ürettiğini ancak Yüksek Mahkemenin yerel seçimlere ilişkin almış olduğu karar ve belirtilen tarih dikkate alındığında 2 Aralık 2022 tarihinin seçim yasaklarına denk gelmesinden dolayı Yönetim Kurulunun 20 Eylül 2022 tarih ve K/158/22 sayılı yazı ile Genel Kurul toplantısının 6 Ocak 2023 Cuma günü Bankanın toplantı salonunda yapılmasına karar verildiğine değinilmiştir. Raporumuzun güncelleme aşamasında konu Genel Kurulun 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bu noktada incelenmesi gereken 2020 ve 2021 yıllarında konu Genel Kurul toplantılarının yapılamamasının mevzuata uygun olup olmadığıdır.

Pandemi Döneminde getirilen kısıtlamalarla ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız soruşturmada Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda Covid-19 test ve aşılarının elektronik ortamda sorgulanması amacıyla Adapass uygulamasının ülkemizde kullanılmaya başlandığını, bu kapsamda Banka ve Genel Kurul toplantılarına giren kişilerin de kontrol edilebilmesi amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar doğrultusunda aşı ve test durumlarının sorgulanmaya başlandığını, 31 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar ile de bu kontrolün kaldırıldığını belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının vermiş olduğu bilgiden anlaşılacağı üzere toplantıların yapılması ile ilgili bir kısıtlama getirilmemekle birlikte toplantılara giren kişilerin kontrol edilebilmesi amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihindeki karar uyarınca aşı ve test durumları sorgulanmaya başlanmıştır. Konu karar uyarınca Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan kişilerin aşılı olsun yada olmasın toplantı tarihinden 72 saat önce yapılmış olan PCR veya Antijen testi yaptırmaları gerekmekteydi. Netice itibarıyla, 2020 ve 2021 yılında Genel Kurul Toplantısının yapılamaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırıdır. Ancak bu durum 2020 yılı özelinde salgın bir hastalığın yeni baş göstermesi, beklenmeyen bir durum olması ve pandemi ilan edilmesi nedeniyle anlaşılır bir mazeret olarak değerlendirilebilir. Ancak 2021 yılında, 26 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar doğrultusunda hissedarların PCR veya Antijen test sonuçları sorgulanarak konu Genel Kurul toplantısının yapılması gerekmekteydi. 2021 yılında Kalkınma Bankası Genel Kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğu kanaatindeyim.

 

İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                              (Ombudsman)      

 

 


 

Print
Yayınlanma tarihi: Ağu 29, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Eylül 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait Raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Tuygun Töre, Kalkınma Bankası Genel Kurulunun 2019 yılının Aralık ayından başvuruyu yapmış olduğu 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
3031123
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

               

 

38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 9. maddesi Ombudsmanın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Yasanın 9. maddesinin (1). fıkrası “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin Anayasa'da ve bu Yasada belirtilen istisnalar dışındaki ifa etmiş oldukları  hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve  mahkeme  kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini  denetlemek, soruşturmak ve rapor sunmak” şeklindedir.

 

Yine 38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 15. maddesi Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsmanın harekete geçmesine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Konu maddenin 1. fıkrası uyarınca “Yüksek Yönetim Denetçisi bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin dairece öngörülecek formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar, yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, kişilerin müracaatını matbu müracaat formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat şekil şartına bağlanmaktadır.

 

Devamını oku
678910
11121314151617
1819
Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

 

Ombudsman İlkan Varol, İtalya’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın adadan ayrılıyor.

İtalya Ombudsmanı Mario Fardelli’nin daveti üzerine 21-22 Eylül tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak olan Ombudsman İlkan Varol, “Küresel Krizlerde İnsan Hakları” temalı panelde konuşma yapacak.

Devamını oku
2021
Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

 

Ombudsman İlkan Varol,  Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı.

Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere Roma’ya giden Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün verdiği resepsiyonda Roma’da bulunan Türk misafirlerle bir araya geldi.

Devamını oku
22
Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

 

 Ombudsman İlkan Varol’un Roma’da yapacağı konuşması engellendi.

Roma’da düzenlen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları’ temalı panelde konuşma yapmak üzere yazılı davet alan Ombudsman İlkan Varol’un bugün yapacağı “İnsan Hakları İhlallerine”ilişkin konuşması son anda engellendi.

Devamını oku
23
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

 

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Varol, İtalya gibi önemli bir AB ülkesinde temsilciliğin olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Devamını oku
24
2526272829301
2345678