Yayınlanma tarihi: Eki 20, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Yusuf Avcıoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Asbaşkanlarından Sayın Yusuf Avcıoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda elektrik tarife düzenlemeleri, santral yatırımları ve elektrik kesme-bağlama konularında bazı iddialarda bulunarak    mezkûr iddiaların soruşturulması için Dairemize başvurmuştur.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı olan bir kuruluş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik enerjisi üretmek ve dağıtımını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Sayın Yusuf Avcıoğlu’nun ilk iddiası yürürlükte bulunan Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesine uygun olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve mezkûr Kurumun Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak defalarca karar üretilip Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gönderilen tarife düzenlemelerinin konu Bakanlığın talimatı ile engellendiği ve elektrik fiyatlarında yapılmayan düzenlemelerin Kurumu zarara uğrattığı yönündedir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 19, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Kırata Kasapoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Kırata Kasapoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından alınan bal numunelerinin analizi yapılabilmesi için Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı ARGEFAR Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildiğini, bunun neticesinde ARGEFAR Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın ıstar ettiği Analiz Raporu sonuçlarının yorumlanması konusunda Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün yetersiz kaldığını ve Müdürlük nezdinde yaptıkları konu ile ilgili girişimlerde kendilerini tatmin edici bir netice alamadıklarını iddia ederek bu konuda uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü nezdinde başlatılan soruşturma kapsamında yazı yazılmış ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Kırata Kasapoğlu’nun 22 Temmuz 2020 tarihinde bilgi edinilmesi maksadıyla bir müracaatlarının olduğunu, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası hükümleri tahtında 117,00 Türk Lirası tutarında bir meblağın Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılması neticesinde Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2020 tarih ve HYD.0.00-256/99-20/E.355 sayılı yazı ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’ne cevap verildiği tespit edilmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 11, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hasan Kırar'ın Raporunu Yayınladı.

Sayın Hasan Kırar, Girne’de kain Naci Talat Caddesi Meyaş Apartmanı, No:16 Daire No:4 adresinde ikamet etmektedir. Kat maliki olan Sayın Kırar’ın ikamet ettiği söz konusu apartmanın zemin katında Çiçek Dükkanı isimli bir işletme bulunduğunu, bu işletmenin apartmanın ortak kullanım alanı içerisine yaptığı pergolenin izinsiz olduğunu, söz konusu yapının apartmana giriş-çıkışı engellediğini, konuyla ilgili Girne Belediyesine yapmış olduğu dilekçelere cevap alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     35/2010 sayılı Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın 2’inci maddesi tahtında “Ortak Kullanım Alanları” ana taşınmaz malın bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri anlatmaktadır. “Kullanma Hakkı” ise kat maliklerinin ortak malik sıfatı ile paydaşı bulundukları ortak kullanım alanları üzerindeki faydalanma haklarını ifade etmektedir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 5, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın İsmail Çebi'nin raporunu yayınladı.

 

Sayın İsmail Çebi, 12 Temmuz 2021 tarihinde Dairemize başvurarak, Dipkarpaz Belediyesinde 01 Şubat 1999 tarihinden beri çalıştığını, yıllardır Hayat Pahalılığı artışını tam olarak alamadıklarını, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Dipkarpaz Belediye Başkanı ile görüştüklerini, o dönemde çalışanlara bir artış yapıldığını, sonraki dönemlerde sözü edilen Hayat Pahalılığı artışının Belediye tarafından maaşlarına yansıtılacağı ile ilgili mutabakata vardıklarını ancak 2021 yılı Nisan ayında yapılan 10.65% ve Temmuz ayı maaşına yansıması gereken 8.83% Hayat Pahalılığı artışlarının maaşlarına yansımadığından ötürü mağduriyet yaşadıklarını, ayrıca kendisinin Dipkarpaz Belediyesinden 6,682.02 TL tutarında aylık maaş alması gerekirken eline 5,801.91 TL geçtiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 28, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Ahmet Y. Benli'nin raporunu yayınladı.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Y. Benli 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası tahtında 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 70’inci Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantısında Divan Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün mezkûr Yasanın belirlediği usul ve kurallara uygun olmayan bazı uygulamalar yaptığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur. 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası uyarınca hukuki statüsü düzenlenmiş, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla kurulmuş tüm belediyelerin doğal üye olacağı bir kamu tüzel kişiliğidir. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyeler, Birliğin asil üyeleridir. KKTC’de 28 Belediye vardır.

Devamını oku
123468910Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789