Yayınlanma tarihi: Eyl 20, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Vasfiye Çakırtaş'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Vasfiye Çakırtaş, 20 Kasım 2008 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Ortaeğitim Dairesi, Öğretim Kadrosu Müzik (Sahne Sanatları) öğretmeni mevkiinde asaleti onaylandığını ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Bireysel Ses Eğitimi/ Şan Öğretmeni” olarak görevini sürdürdüğünü, Bireysel Ses Eğitimi dersleri öğrencilerle bire bir yapılması gerekirken zaman zaman ders çatışması nedeniyle iki öğrenciyle birlikte yaptığını, 2019 – 2020 Öğretim Yılı’nda tek seansta veya derste iki öğrenci alması zorunlu kılındığı nedeniyle görevini layıkıyla yerine getiremediğini, bunun sonucunda öğrencilerinin mağduriyet yaşadığını, bu uygulamanın piyano ve diğer çalgı derslerinde olmadığını, tek derste iki öğrenci alması sebebiyle ders saatlerinin yarı yarıya azaldığını, dolayısıyla üniversitede eğitimini almadığı “Müzik Teori” dersini vermek zorunda kaldığını, eşit muamele görmediğini ve bu uygulamanın haksız olduğunu ileri sürerek Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe gönderdiğini ancak bir cevap alamadığı cihetle Dairemize başvurarak söz konusu konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 9, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik   düzenin   sağlanması  gerekçesi  ile  Genel  Müdürü   yetkilendirerek 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli kadrolara görevlendirilen  Sayın Özlem Özyay’ı Satın Alma Şube Amiri,  Sayın Gürcem Akalınlar’ı Gazimağusa Bölge Amiri, Sayın Ömer Tabur’u Lefkoşa Bölge Amirliği Tüketici İşleri Şube Sorumlusu, Sayın Ayşe Karaderi’yi Mali Şube Maaşlar Şube Sorumlusu ve Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube-Cari Harcama  Şube Sorumlusu olarak görevlendirildikleri kadrolara mevcut barem ve hakları ile 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren vekalet etmelerine karar verilmiştir.

4 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) Sayın Mehmet Y. Özçelik’in sözlü onayı ile  Önergeleri yapılan ve iş akışının daha verimli olacağı gerçeği ile Sayın Serdar Kana’ya Mağusa Bölge Amirliği Baş Mühendisi vekaleti, Sayın Gökhan Gülseven’e Ticari Şube Baş Mühendisi vekaleti; Sayın Zeki  Akkargılı’ya Güzelyurt Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu, Sayın Kezban Kavaz’ı Mali Şube İç Denetim Birimi Şube Sorumlusu, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Genel Arşiv Sorumlusu, Sayın Hüseyin Korkmaz’ı Lefkoşa Bölge Amirliğine (Nakil), Sayın Özcan Alçiner’i İskele Bölge Amirliği (Nakil), Sayın Hüseyin Sönmezoğlu’nu İskele Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu (nakil) ve Sayın Aysan Öznacar’ı Lefkoşa Bölge Amirliği Ana Kasa - Banka Bölümüne (nakil) atanmalarına ve bu bağlamda Kurum içerisinde meydana gelecek değişikliklere itirazı olmadığını belirterek söz konusu yazının Dağıtımını ve Gereği için Sayın Gürcan Erdoğan’a yapmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 1, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Enver Özduran'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine başvuruda bulunan Sayın Enver Özduran, Gazimağusa Düzce köyünde kâin Pafta /Harita: XXXII/46, Parsel 18 ve Parsel 19’da ekili patates olmadığı halde mezkûr yerde patates ekilmiş gibi işlem yapıldığı, ekili olmayan patateslerin su ihtiyacını gidermek için 570291 Doğu, 388032 Kuzey ve Kod 50 metre olarak izinsiz kuyu kazıldığını ve yeni kazılan kuyunun Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından atıl durumda olan bir kuyu olarak kayıt edildiğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi, Gazimağusa Şubesi’nden temin edilen Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi üzerinde yaptığımız incelemede Gazimağusa, Düzce köyü hudutları dâhilinde Pafta/Harita: XXXII/46, Parsel 18’in yüz ölçümü 24 Dönüm 2 Evlek ve Parsel 19’un yüz ölçümü ise 1 Dönüm 1 Evlek’ten oluştuğu tespit edilmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 24, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Filiz Ateşyürür'ün raporunu yayınladı.

 

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Yeşiltepe Mahallesinde kain taşınmaz malının bitişiğindeki parselin mal sahiplerinin, bölgedeki yeşil alana kamu yolu açılması talebiyle Alsancak Belediyesi’ne müracaat ettiklerini iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi, Pafta/Harita: S30-A-20-A-3-B, Blok/Ada 113’deki 70 numaralı parselin mal sahibidir. Aynı Pafta/Harita içerisindeki 61 numaralı Parselin mülkiyeti Sayın Fatma Avcı’ya aittir. Bitişikteki 69 numaralı Parsel, Tapu ve Kadastro Dairesi, LKD-122/2019 numaralı dosya tahtında bölünmüş ve Parsel 92 ve 118 (Yeni K.No.411-454) oluşturulmuştur. Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi’ne göre söz konusu bölünme sonrası ilgili bölgedeki 1272,47 metre karelik yeşil alan, Parsel 5 olarak Girne Kaymakamlığı’nın mülkiyetine verilmiştir. Bunların hemen altındaki 75 numaralı Parsel ise başka bir şahsın malıdır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 10, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Rıfat Kasap'ın raporunu yayınladı.

 

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Rıfat Kasap Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Koçanı No:1481 tahtında adında kayıtlı bulunan Girne Kazası, Ağırdağ Köyü, Pafta/Harita :XII/51, Parsel no:28, Sarı Suluk Mevki’nde kain tarlanın içerisinden atık su kanalları geçtiğini, çevredeki işyerlerinin atık suları ile yoğun yağışlardan dolayı biriken yağmur suları mezkur tarla üzerinde birikerek gelişi güzel aktığını ve/veya söz konusu suların taşarak, tarlasında bulunan sebze ve meyve bitkilerine zarar verdiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetinin giderilmesi için yardım talep etmiştir. 

 Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Sayın Kasap’ın iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada   KKTC İçişleri Bakanlığı, Girne Kaymakamı Sayın Sinan Güneş’in konuya ilişkin 21 Ekim 2020 tarihli yazısında Sayın Rıfat Kasap’ın Girne Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi verdiğini, Kaymakamlık nezdinde yaptıkları incelemede söz konusu atık suların 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 16’ıncı maddesinin 15’inci fıkrası kapsamında olduğundan konunun yetkili makam olan Dikmen Belediyesi’ne 24 Eylül 2020 tarihli yazı ile iletildildiğini ve bu durumun yazılı olarak Sayın Kasap’ın bilgisine getirildiğini belirtmiştir.

Devamını oku
First2345791011Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789