Yayınlanma tarihi: Ağu 3, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın İlke Özgür Davulcu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın İlke Özgür Davulcu Dairemize yaptığı başvuruda Kamu Görevlileri için, mükellef askerlikte geçen süre, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklendiğini, Özel Sektör çalışanları için, mükellef askerlikte geçen süre, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenmediğini, bu durumun da emeklilik sürelerinin hesaplanması açısından Kamu Görevlileri ile Özel Sektör çalışanları arasında fark yaratarak Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek bu hususların soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olup raporu hazırlanmış ve bu kapsamda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü nezdinde soruşturma başlatılmıştır.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası, 30/1996 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilerek Hesaplanması Yasası ile 38/2017 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasasının yürütülmesinden sorumludur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 30, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şükrü Alkaya'nın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Şükrü Alkaya, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğüne işvereni Levent Gıda (Foods) Ltd. tarafından yapılan 18 Ocak 2016 tarihli İş Yasası hüküm ve ilkelerine aykırı bildirim neticesinde hizmet akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini, tazminatını alamadığını, bu nedenle maddi ve manevi mağduriyet yaşadığını ve İşe Giriş-İşten Ayrılma Bildirgesine veya  resmi belgelere mesnetsiz biçimde kayıt düşülmesi neticesinde haksız bir suç isnatı ile yüz yüze kaldığını iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 17, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Serdinç Maypa'nın raporunu yayınladı.

   

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Biriminin Kazı Kazan Tombala adı altında oynattığı şans oyunlarında şans kartlarının özel bölümlerinin kazınmadan kazanacak olan kartların anlaşıldığını ve bu nedenle şans oyunlarında hile ve/veya şaibe olduğunu  iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından Hindistan’da bulunan  Eagle Press Private Limited Şirketi ile akdedilen Kazı Hemen Kazan Oyunları Sözleşmesi tahtında bastırılan Kazı Kazan Tombala biletlerinin veya şans oyunları kuponlarının her sırasında 5 rakam yer aldığını, 10 kolondan oluştuğunu ve mezkur kartın kapalı özel bölümlerinin üzerinde kazınmadan görülebilen 50 adet rakamın bulunduğunu, bu rakamlardan farklı iki kolonda herhangi bir rakamın iki kez yazılmış olması halinde ilgili kuponun ikramiye kazandığının tespit edilebildiğini iddia etmiştir

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 9, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Personelin hak, ödev ve sorumluluklarını belirleyen bazı konularda usulsüzlükler yapıldığına ilişkin almış olduğumuz duyumlar neticesinde Dairemiz bir soruşturma başlatmıştır.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Başvuru konusu iddiaları sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için konunun dört başlık altında incelenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

  • Personel Kadro Cetvellerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde oluşturulup personel atandığı;
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personeli Sayın Ayşe Esmer ve Sayın Abdülvahap Demir’in işe gelmedikleri ve/veya izinli oldukları günlerde fazla mesai ödeneği aldıkları;
  • Sayaç Kesme-Bağlama Nöbetçi Tahsisatı olarak anılan tahsisatı alan kişilerin ilgili bölümde çalışmadıkları;
  • Sayın Abdullah Çorbacı ile Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu isimli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personelinin kadroları ve izin kullanma biçimleri aynı olmasına rağmen Sayın Abdullah Çorbacı emekli olabiliyorken Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu’nun emekli olamaması.
Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 3, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şaban Emre'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuran Sayın Şaban Emre, İhale Makamı olan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü’nce 8,000 Hektarlık orman sahasının “Çam Kese Böceği İçin Havadan Biyolojik İlaçlama İhalesi” Zeyilnamesinin ilk halindeki “Larva Mücadelesi için Kullanılacak Sıvı Konsantrasyonlu Biyolojik Larvasit için Aranan Sartlar ve Sunulması Gereken Belgeler” başlığı altındaki 2.4’üncü maddesindeki Bacillus Thuringiensis var. kurstaki ve potensi en az 16.000 CLU/mg (Cabbage Looper Units) uluslararası birim (IU/mg)  olmalı ve bu husus belgelenmelidir kısmının 16,700 CLU/mg olarak değiştirildiğini, daha önceki yıllarda yayımlanan İhale Şartnamelerinde de bu değerin 16,000 CLU/mg olduğunu, yapılan değişiklikten dolayı ihalenin rekabete açık olmadığından ötürü bir mağduriyet yaşadığını ileri sürerek konunun Dairemiz tarafından soruşturulması talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
First34568101112Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789