Yayınlanma tarihi: May 26, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Umut Taner Akbulut'un raporunu yayınladı.

Sayın Umut Taner Akbulut, direktörü olduğu    Akbulut Brothers Otomotiv Ltd adında kayıtlı JR 821 plakalı Mercedes E 320    ticari salon aracın kasasının kaza neticesinde kullanılamaz durumda olduğu hususu KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü   tarafından tespit edilmesi üzerine ilgili Müdürlük tarafından  Akbulut Brothers Otomotiv Ltd’e 1 adet salon araç kasası ithalat izni verildiğini,     bahse konu ithal izni uyarınca 26 Temmuz 2019 tarihinde   Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nden söz konusu kasanın ve aksamlarının ithalatı gerçekleştirildiğini, mezkur araç kasasının vergilendirilmesi için KKTC Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’ne başvurduğunu, ithal edilen kasa ve aksamları için  gerekenden fazla gümrük resim, harç, kdv ve stopaj ödediğini ve yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.     

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.      

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: May 5, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Zafar Hussain Munshi Khan'ın raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan, 16 Ekim 2008 tarihinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, Girne Bölge Amirliği’ne 01 Ocak 2001 ile 15 Mayıs 2003 ve 16 Eylül 2003 ile 30 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan dönemler için 21,800 Türk Lirası tutarında yatırım yapmasına rağmen yaşlılık aylığı (emeklilik) için gerekli işlemlerin KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmadığını iddia ederek Dairemize başvuruda bulunmuş ve konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü nezdinde yaptığımız soruşturmada 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca 115309 sigorta numarası ile kayıtlı bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın İşe Giriş Çıkış Dökümünde ilk sigorta kayıt tarihinin 1 Haziran 1979 olup 30 Haziran 2007 tarihinden sonra herhangi bir kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Sayın Khan’ın KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığı yapmış olduğumuz tespitler arasında yer almaktadır. Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın bu süre zarfında 3718 gün prim yatırımı vardır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: May 3, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Osman Kutup'un raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Osman Kutup Gazimağusa Surları dışında Namık Kemal Lisesi yanında bulunan Kutup Osman Türbe ve Tekkesi içerisinde yer alan Dergah binalarında tadilatlar yapıldığını, mezkur binalara tuvaletler eklendiğini ve 2 adet septik kuyunun yapılması için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir izin alınmadığını ve söz konusu yerin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edildiğini iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

İlgili tarihte KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sayın Fuat Azimli ayni zamanda Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na Başkanlık etmekte idi. Sayın Fuat Azimli’nin  6 Eylül 2018 tarihli yazısında Kutup Osman Türbe ve Tekkesi Dergahı dahilinde yapılan tuvalet ve kuyulardan Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir tamir, tadilat ve imar izni alınmadığını ve/veya söz konusu yere herhangi bir izin verilmediğini, mezkur yerde Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından izinsiz yapılan herhangi bir tamir veya tadilat tespit edilemediğini,  Kutup Osman Tekkesi’nin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edilip edilmediği konusunda bilgilerinin olmadığını ve bu konuda herhangi bir tespit yapılamadığını belirtmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Nis 28, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Çağlayan Cesurer, Sayın Erkut Çakır, Sayın Murat Ulubey ve Sayın Hakan Kahraman'ın raporunu yayınladı.

Sayın Çağlayan Cesurer, Sayın Erkut Çakır, Sayın Murat Ulubey ve Sayın Hakan Kahraman,  15 Mayıs 2020 tarihinde çalıştıkları kurum olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Kurumdaki çeşitli münhal pozisyonların doldurulması için yapılmış olan sözlü mülakat sonucunda terfi ettirilip ettirilmedikleriyle ilgili  bilgilendirme talep eden birer dilekçe verdiklerini ancak mezkur dilekçelerine herhangi bir cevap alamadıklarını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 17 Ekim 2019 tarih ve EO/157/2019 sayılı kararına istinaden aylıkçı kadrolara Mühendis, Yüksek Tekniker, Tekniker, Teknisyen, Tesisat Kontrol Hizmetleri, Ambar Emini, Genel Hizmet Memuru, Sayaç Okuyucu/Tahsildar ve işçi kadroları için Teknisyen Özel, Teknisyen A-B, Şöför A, Genel Hizmet İşçi A mevkiilerinin doldurulması için Toplu İş Sözleşmesi Personel Terfi İlkeleri’nin 7’nci maddesi uyarınca müracaat kabul etmiştir. Münhal müracaatlar 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren 10 iş günü olup,      25 Kasım 2019 tarihinde mesai hitamında son bulmuştur. Bunu müteakip söz konusu Terfi Mülakatı Güzelyurt Bölge Amirliği için 26 Aralık 2019 tarihinde, İskele Bölge Amirliği için 18 Aralık 2019 tarihinde, Gazimağusa Bölge Amirliği için 2 Ocak 2020 ve Lefkoşa Bölge Amirliği için 20 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Nis 26, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hikmet Bizden'in raporunu yayınladı.

 

     Dairemize başvuruda bulunan Sayın Hikmet Bizden, Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in Genel Kurul Toplantısının ve Komite Seçiminin 1982 yılından itibaren yapılmadığını ve bu hususta KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine 08 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu  dilekçesine herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Hikmet Bizden  53 imzadan oluşan dilekçesini KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine 8 Ağustos 2020 tarihinde Alındı Belgesi karşılığında verdiklerini, yapmış oldukları dilekçede Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in Genel Kurul Toplantısının ve bu toplantıda yapılması öngörülen Komite Seçimlerine  olanak sağlayacak çağrının neden yapılamadığı sorulmuş ancak mezkur Bakanlıktan bir cevap alınamamıştır. Ayrıca Sayın Bizden Dairemize yapmış olduğu başvurusunda 13 Nisan 2009, 22 Nisan 2009, 27 Nisan 2009, 23 Haziran 2009, 30 Haziran 2009, 30 Haziran 2009, 14 Temmuz 2009, 12 Aralık 2009, 12 Aralık 2009, 11 Ocak 2010, 18 Ocak 2010 ve 18 Mayıs 2010 tarihlerinde de KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine bu konuyla ilgili bir çok dilekçe yaparak başvurmasına rağmen bu dilekçelerine de herhangi bir cevap alamadığını ileri sürmüş ve sadece 18 Haziran 2009 tarihli dilekçesine cevaben  KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in teftiş sonuçlarının tamamlanmasından sonra en erken bir sürede Kooperatifin Özel ve Yıllık Genel Kurulunun yapılacağı bildirilmiştir.

Devamını oku
First45679111213Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789