Yayınlanma tarihi: Tem 31, 2018

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Süleyman Akyıldız'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Süleyman Akyıldız, Dairemize başvuruda bulunarak sahibi ve/veya hissedarı olduğu Aşağı Girne, Kordon Caddesi’nde, Parsel No:160 ÜZ, Pafta No:XII, 5 No’lu  dükkan ile ilgili 1633 numaralı Taşınmaz Mal Koçanı’nda malın tarifinde belirtilen “SERİ PLAN NO E-61, DOSYA PLAN NO 2 DE  GÖSTERİLEN BİNANIN BODRUM KATINDA 5 NOLU İŞ YERİ; BİR ODA” ifadesinin hatalı olduğunu, bu nedenle söz konusu hatalı ifadenin düzeltilmesi gerektiğini iddia ederek konun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 30, 2018

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Erhan Akar'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Erhan Akar, İskele İlçesi’ne bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi kayıtlarında bulunan Koçan No: 9306, Pafta XV, Harita 50 Parsel 128/9/1 no’lu arazinin sahibi olduğunu, Parsel: 128/8 ile şahsına ait olan Parsel:128/9/1 no’lu arazi arasında henüz altyapı ve asfaltı yapılmamış resmi yolun bulunduğunu ancak Parsel:128/8 no’lu arazi içerisinde başlayan inşaatın yol olarak ayrılmış kamu arazisini ihlal ettiğini, yapılan ihlali İskele Kaymakamlığı, İskele Belediye Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Dairesi’ne ilettiğini ancak yanıt ve/veya tatmin edici yanıtlar alamadığını iddia ederek konuların soruşturulması talebiyle Dairemize başvurmuştur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 27, 2018

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mehdi Değirmencioğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuru yapan Sayın Mehdi Değirmencioğlu, Girne’de, Yıldırım Sokak’ta bulunan Özyalçın 5 Apartmanının septik kuyularının sürekli olarak dolup taştığını,  atıkların hem çevreyi kirlettiğini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini, diğer apartman sakinlerinin apartmana kadar getirilen  kanalizasyon sistemine  bağlanma için gerekeni  yapmadıklarını, apartman sakinleri ve/veya kullanıcıları dolan kuyuları da boşalttırmayarak  kirliliğe sebebiyet verdiklerini,  Girne Belediyesine 5 Ocak 2015 tarihinde konu ile ilgili yaptığı dilekçeye, Kanalizasyon Şube Amirliğinden 4 Şubat 2015 tarih ve 1/3-306 sayılı cevap yazısını almasına rağmen sorunun çözülmediğini ve apartmanın sakini olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek yardım talep etmiştir. 

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 26, 2018

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Necati Karavezirler'in raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Necati Karavezirler, Cihangir’de Pafta/Harita XXII.12.W.1C’de  bulunan 1 numaralı parsel üzerinde 1974 Harekatı öncesinde tuğla fabrikası bulunduğunu, mezkur fabrika Harekattan sonra askeri amaçlarla kullanıldığını, askeri bölgedeki tuğla-kiremit fabrikasındaki makinelere  yapılan hasar için kendisine puan verildiğini, bir süre sonra mezkur yeri oğluna devretmek amacı ile ilgili Daireye işlemler için gittikleri zaman söz konusu parselin mülkiyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında kayıtlı olduğunu öğrenmesini müteakip tarlasının kendisine iade edilmesini talep ettiğini iddia etmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 25, 2018

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Umur Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Umur Yılmaz, Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinde ikamet ettiğini, bu bölgede bulunan The Elysium Park isimli işletmenin yarattığı ses ve gürültü kirliliğinin çevre halkını rahatsız ettiğini ve defalarca şikayet etmesine rağmen KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Dairesi Müdürlüğü’nün bu konuda görevini gerektiği şekilde yapmadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Devamını oku
12

«Temmuz 2018»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2526
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Suna Korukoğlu'nun raporunu yayınladı

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Suna Korukoğlu'nun raporunu yayınladı

 

Sayın Suna Korukoğlu, eşi Sayın İsmet Korukoğlu’nun KKTC Washington Temsilcisi olarak atanması ile Gönyeli-Uzunköprü Sokak No:6’daki daimi ikametgahlarını sadece yıllık izinlerde kullandıklarını, 2017 yılındaki yıllık tatillerinden önce evi zaman zaman kontrol eden aile bireyleri tarafından, sayaçtan depoya giden bahçedeki su hattında çatlak oluştuğunun fark edilerek tamir edildiğini, buna rağmen Haziran ayında bahse konu ikametgahı için 532,02 TL (Beş Yüz Otuz İki Türk Lirasi İki Kuruş) tutarında su faturasının tahakkuk ettiğini, konuya ilişkin şikayetini bildirmek ve izahat almak maksadıyla Gönyeli Belediyesi’ne dilekçe verdiğini ancak yazılı yanıt almadığını, Gönyeli Belediyesi Su Tüzüğü’nün 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasının uygulanmaması yönünde Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yalçın Benli’nin sözlü talimatı olduğunun Belediye çalışanları tarafından ifade edildiğini iddia ederek Dairemize başvuruda bulunmuş ve konuların soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
27
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mehmet Kumlutepe'nin raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mehmet Kumlutepe'nin raporunu yayınladı.

 

   Sayın Mehmet Kumlutepe, oğlu Ömer Kumlutepe’nin uyuşturucu madde alma suçundan mahkum edildikten sonra 1 ay hapis cezası alması neticesinde KKTC İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu kişi aleyhine Tutuklama-İhraç Emri düzenlediğini, 10 Haziran 2016 tarihinde sınır dışı edildiğini, eşi ve kendisinin İçişleri Bakanlığı’na bu kararın yeniden gözden geçirilmesi konusunda yapmış oldukları başvurulara olumlu yanıt alamadıklarını belirterek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Devamını oku
28
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mustafa Özkan'ın raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mustafa Özkan'ın raporunu yayınladı.

                                                       

Dairemize başvuran Sayın Mustafa Özkan, Mağusa’da 1975 yılından itibaren tasarrufunda bulunan, Pafta/Harita XXIV.59.E2, Blok:D 1839 ve 1840 nolu parselde yer alan taşınmaz malın bodrum katının koçanını alabilmek için, 11 Nisan 2009 tarihinde Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu Başkanlığı’ndan gelen 25 Mart 2009 tarihli yazı uyarınca eşdeğer puanı satın alarak Mal Değer Belgesini, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’ne ibraz etmiş ve kendisinden talep edilen ve koçan alması için gerekli olan işlemleri tamamlamıştır. Sayın Mustafa Özkan söz konusu puanları yatırdığı 2009 yılı itibarıyla kendisine koçan verilmediğini ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından 20 Kasım 2015 tarihinde konu taşınmazı elinde resmi belge olmaksızın işgal ettiğini bildiren bir ihbarın kendisine gönderildiğini ifade ederek, konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Devamını oku
29
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Coşkun Ekşi'nin raporunu yayınladı

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Coşkun Ekşi'nin raporunu yayınladı

 

Dairemize  başvuru yapan Sayın Coşkun Ekşi, İskele Bahçelerde Pafta/Harita XV/43W,177/2 numaralı parselde kain evin 28 yıldan beri kiracısı olduğunu, mezkur evin tapusunu almak için İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne müracaat ettiğini, ifraz ve puan satın alma işlemlerini tamamlamasına rağmen sonuç alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
30
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hüseyin Said'in raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hüseyin Said'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Hüseyin Said, 5 Nisan 1979 tarihinde babası merhum İbrahim H. Said’e Motorlu Araçlar İzin Makamı Dairesi tarafından Güzelyurt’ta yolcu taşımak üzere Otobüs İşletme İzni verildiğini, babasının ölümü nedeniyle bu iznin kendisine miras yoluyla geçtiğini, söz konusu izni kullanabilmek maksadıyla 10 Ağustos 2016 tarihinde Turistik Minibüs “T” izni için Trafik Dairesine başvurduğunu ancak bir netice alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
1
2345
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hasan Davutoğlu'nun raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hasan Davutoğlu'nun raporunu yayınladı.

Sayın Hasan Davutoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dr. Kazım Akfert Çocuk Polikliniği’nin yangın, sel ve radyasyon sızıntısı riski taşıdığını, Nükleer Tıp Merkezinde radyoaktif madde içeren ALYCON Co-60 cihazının atıl olarak Dr. Kazım Akfert Çocuk Polikliniği’nin alt katında bulunduğunu, insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu, Dr. Kazım Akfert Çocuk Polikliniğinde bulunan yangın söndürme hortumunun uzunluğunun yetersiz olduğunu ve bu konuda Sağlık Bakanlığına vermiş olduğu dilekçesine bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
678
91011
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hasan Karşılı'nın raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Hasan Karşılı'nın raporunu yayınladı.

Sayın Hasan Karşılı, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Belediye sınırları içinde bulunan Sevinç Kağıt Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Ltd.’ten 2008 yılından kalan ödenmemiş İlan Reklam ve Levha Resim borcu ve ilaveten söz konusu borç ile birlikte gecikme zammı talep edildiğini, ancak kendisinin mezkur işyeri için bir borcu olmadığını iddia ederek, konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Devamını oku
12131415
16171819202122
2324
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Faik Coşkun'un raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Faik Coşkun'un raporunu yayınladı.

     

Sayın Faik Coşkun, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından işyeri Coşku Trading Ltd. adına gönderilen İlan Reklam ve Levha Resmi faturalarının yasaya uygun kıstaslar çerçevesinde tahakkuk ettirilmediğini ve Belediye yetkililerinin konuyla ilgili itiraz dilekçelerine cevap vermediğini iddia ederek Dairemize başvuruda bulunmuştur.  

Devamını oku
25
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Umur Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Umur Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Umur Yılmaz, Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinde ikamet ettiğini, bu bölgede bulunan The Elysium Park isimli işletmenin yarattığı ses ve gürültü kirliliğinin çevre halkını rahatsız ettiğini ve defalarca şikayet etmesine rağmen KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Dairesi Müdürlüğü’nün bu konuda görevini gerektiği şekilde yapmadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Devamını oku
26
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Necati Karavezirler'in raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Necati Karavezirler'in raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Necati Karavezirler, Cihangir’de Pafta/Harita XXII.12.W.1C’de  bulunan 1 numaralı parsel üzerinde 1974 Harekatı öncesinde tuğla fabrikası bulunduğunu, mezkur fabrika Harekattan sonra askeri amaçlarla kullanıldığını, askeri bölgedeki tuğla-kiremit fabrikasındaki makinelere  yapılan hasar için kendisine puan verildiğini, bir süre sonra mezkur yeri oğluna devretmek amacı ile ilgili Daireye işlemler için gittikleri zaman söz konusu parselin mülkiyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında kayıtlı olduğunu öğrenmesini müteakip tarlasının kendisine iade edilmesini talep ettiğini iddia etmiştir.

Devamını oku
27
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mehdi Değirmencioğlu'nun raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Mehdi Değirmencioğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuru yapan Sayın Mehdi Değirmencioğlu, Girne’de, Yıldırım Sokak’ta bulunan Özyalçın 5 Apartmanının septik kuyularının sürekli olarak dolup taştığını,  atıkların hem çevreyi kirlettiğini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini, diğer apartman sakinlerinin apartmana kadar getirilen  kanalizasyon sistemine  bağlanma için gerekeni  yapmadıklarını, apartman sakinleri ve/veya kullanıcıları dolan kuyuları da boşalttırmayarak  kirliliğe sebebiyet verdiklerini,  Girne Belediyesine 5 Ocak 2015 tarihinde konu ile ilgili yaptığı dilekçeye, Kanalizasyon Şube Amirliğinden 4 Şubat 2015 tarih ve 1/3-306 sayılı cevap yazısını almasına rağmen sorunun çözülmediğini ve apartmanın sakini olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek yardım talep etmiştir. 

Devamını oku
2829
30
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Erhan Akar'ın raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Erhan Akar'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Erhan Akar, İskele İlçesi’ne bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi kayıtlarında bulunan Koçan No: 9306, Pafta XV, Harita 50 Parsel 128/9/1 no’lu arazinin sahibi olduğunu, Parsel: 128/8 ile şahsına ait olan Parsel:128/9/1 no’lu arazi arasında henüz altyapı ve asfaltı yapılmamış resmi yolun bulunduğunu ancak Parsel:128/8 no’lu arazi içerisinde başlayan inşaatın yol olarak ayrılmış kamu arazisini ihlal ettiğini, yapılan ihlali İskele Kaymakamlığı, İskele Belediye Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Dairesi’ne ilettiğini ancak yanıt ve/veya tatmin edici yanıtlar alamadığını iddia ederek konuların soruşturulması talebiyle Dairemize başvurmuştur.

Devamını oku
31
Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Süleyman Akyıldız'ın raporunu yayınladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Sayın Süleyman Akyıldız'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Süleyman Akyıldız, Dairemize başvuruda bulunarak sahibi ve/veya hissedarı olduğu Aşağı Girne, Kordon Caddesi’nde, Parsel No:160 ÜZ, Pafta No:XII, 5 No’lu  dükkan ile ilgili 1633 numaralı Taşınmaz Mal Koçanı’nda malın tarifinde belirtilen “SERİ PLAN NO E-61, DOSYA PLAN NO 2 DE  GÖSTERİLEN BİNANIN BODRUM KATINDA 5 NOLU İŞ YERİ; BİR ODA” ifadesinin hatalı olduğunu, bu nedenle söz konusu hatalı ifadenin düzeltilmesi gerektiğini iddia ederek konun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
12345

Arşiv