Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Aydın Duman hakkındaki raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Aydın Duman hakkındaki raporunu  yayınladı.

 

 

Sayın Aydın Duman, hakkında sınır dışı kararı olduğunu ve bu hususta Muhaceret Dairesi’ne avukatı aracılığı ile yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Aydın Duman’ın başvurusu ile ilgili görüşü alınmak üzere Muhaceret Dairesi Müdürlüğüne 17 Şubat 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/25 sayılı ve 20 Mart 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/45 sayılı yazılarımız, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne 1 Mart 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/29 sayılı yazımız gönderilmiştir. Muhaceret Dairesi Müdürlüğü,  20 Şubat 2023 tarihli ve MHD.0.00-012/03-23/E.1071 sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli ve   MHD.0.00-012/99-23/E.2259 sayılı yazılar ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, 18 Nisan 2023 tarihli ve ÇSB.0.00-03/00-23/477(A) sayılı yazı ile görüşlerini tarafımıza iletmiştir.

Sayın Aydın Duman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 2017 yılından itibaren çalışma izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmektedir.

Muhaceret Dairesi Müdürlüğü, Dairemize gönderdiği cevap yazısında Sayın Aydın Duman ile ilgili ihraç kararı bulunduğunu, bahse konu ihraç emrinin Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün talebi ışığında, kişinin “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” kurallarına aykırı hareket ettiği ve yasal olmayan bir şekilde çalışması sebebiyle 9 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendiğini ifade etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Dairemize gönderdiği cevap yazısının ekinde, Sayın Aydın Duman’a ait mevcut çalışma izinleri dökümünü göndermiştir. Sayın Duman’a ait çalışma izin dökümleri incelendiğinde Sayın Duman’ın 1 Nisan 2018 tarihinde çalışma izninin iptal edildiği, 19 Nisan 2018 tarihinde aynı işyerinden tekrar bir yıllık çalışma izni çıkarıldığı ve 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı gün Sayın Duman’ın geçerli çalışma izni olduğu saptanmıştır. 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı günden 5 Mayıs 2023 tarihine kadar Sayın Aydın Duman’ın çalışma izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalıştığı ve ikamet ettiği saptanmıştır. Soruşturmamız sırasında ortaya çıkan bulguların şikâyet konusu dışında olması sebebiyle bu konu ile ilgili soruşturma ileriye götürülememiştir.

KKTC Anayasası’nın 76’ıncı maddesinde Dilekçe Hakkı ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Şöyle ki:

(1)       Herkes, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir.

Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir.  Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikâyet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2)       Yurttaşlar, tek başlarına veya topluca Cumhuriyet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.  Bu hakkın kullanılma biçimi yasa ile düzenlenir.    

Yine 27/2003 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde Özel Kişilerin İstemleri ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Şöyle ki:

(1)       Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

(2)       İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

(3)       İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

(4)       İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

Muhaceret Dairesi nezdinde yaptığımız soruşturmada Sayın Duman’ın avukatı aracılığı ile yapmış olduğu 16 Kasım 2022 tarihli dilekçesine 19 Aralık 2022 tarihli ve  MHD.0.00-012/99-22/E.8345 tarihli yazıyla cevap verildiği tespit edilmiştir. Soruşturmamız neticesinde, Muhaceret Dairesinin Sayın Duman’a KKTC Anayasası 76’ıncı maddesi ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 (otuz) günlük süreyi aşarak 33 (otuz üç) gün içinde bilgi verdiği saptanmıştır. İdarenin mevzuatta belirtilen sürelere hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                                   İlkan VAROL

YüksekYönetim Denetçisi

         (Ombudsman)

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Tem 19, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Eylül 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait Raporunu yayınladı.

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Tuygun Töre, Kalkınma Bankası Genel Kurulunun 2019 yılının Aralık ayından başvuruyu yapmış olduğu 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
3031123
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Veli Gürpınar ile ilgili raporunu yayınladı.

               

 

38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 9. maddesi Ombudsmanın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Yasanın 9. maddesinin (1). fıkrası “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin Anayasa'da ve bu Yasada belirtilen istisnalar dışındaki ifa etmiş oldukları  hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve  mahkeme  kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini  denetlemek, soruşturmak ve rapor sunmak” şeklindedir.

 

Yine 38/1996 sayılı Ombudsman Yasasının 15. maddesi Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsmanın harekete geçmesine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Konu maddenin 1. fıkrası uyarınca “Yüksek Yönetim Denetçisi bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin dairece öngörülecek formu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat üzerine harekete geçebileceği gibi basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar, yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, kişilerin müracaatını matbu müracaat formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle şahsen yapacağı müracaat şekil şartına bağlanmaktadır.

 

Devamını oku
678910
11121314151617
1819
Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

Ombudsman Varol, İtalya'da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak.

 

Ombudsman İlkan Varol, İtalya’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın adadan ayrılıyor.

İtalya Ombudsmanı Mario Fardelli’nin daveti üzerine 21-22 Eylül tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak olan Ombudsman İlkan Varol, “Küresel Krizlerde İnsan Hakları” temalı panelde konuşma yapacak.

Devamını oku
2021
Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

Ombudsman İlkan Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

 

Ombudsman İlkan Varol,  Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı.

Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere Roma’ya giden Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün verdiği resepsiyonda Roma’da bulunan Türk misafirlerle bir araya geldi.

Devamını oku
22
Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

Ombudsman Varol’un Roma’da yapacağı konuşma engellendi

 

 Ombudsman İlkan Varol’un Roma’da yapacağı konuşması engellendi.

Roma’da düzenlen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları’ temalı panelde konuşma yapmak üzere yazılı davet alan Ombudsman İlkan Varol’un bugün yapacağı “İnsan Hakları İhlallerine”ilişkin konuşması son anda engellendi.

Devamını oku
23
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol: İtalya’da temsilciliğimizin olması memnuniyet verici

 

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Varol, İtalya gibi önemli bir AB ülkesinde temsilciliğin olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC Roma temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Devamını oku
24
2526272829301
2345678