Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Aydın Duman hakkındaki raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Aydın Duman hakkındaki raporunu  yayınladı.

 

 

Sayın Aydın Duman, hakkında sınır dışı kararı olduğunu ve bu hususta Muhaceret Dairesi’ne avukatı aracılığı ile yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Aydın Duman’ın başvurusu ile ilgili görüşü alınmak üzere Muhaceret Dairesi Müdürlüğüne 17 Şubat 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/25 sayılı ve 20 Mart 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/45 sayılı yazılarımız, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne 1 Mart 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/29 sayılı yazımız gönderilmiştir. Muhaceret Dairesi Müdürlüğü,  20 Şubat 2023 tarihli ve MHD.0.00-012/03-23/E.1071 sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli ve   MHD.0.00-012/99-23/E.2259 sayılı yazılar ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, 18 Nisan 2023 tarihli ve ÇSB.0.00-03/00-23/477(A) sayılı yazı ile görüşlerini tarafımıza iletmiştir.

Sayın Aydın Duman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 2017 yılından itibaren çalışma izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmektedir.

Muhaceret Dairesi Müdürlüğü, Dairemize gönderdiği cevap yazısında Sayın Aydın Duman ile ilgili ihraç kararı bulunduğunu, bahse konu ihraç emrinin Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün talebi ışığında, kişinin “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” kurallarına aykırı hareket ettiği ve yasal olmayan bir şekilde çalışması sebebiyle 9 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendiğini ifade etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Dairemize gönderdiği cevap yazısının ekinde, Sayın Aydın Duman’a ait mevcut çalışma izinleri dökümünü göndermiştir. Sayın Duman’a ait çalışma izin dökümleri incelendiğinde Sayın Duman’ın 1 Nisan 2018 tarihinde çalışma izninin iptal edildiği, 19 Nisan 2018 tarihinde aynı işyerinden tekrar bir yıllık çalışma izni çıkarıldığı ve 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı gün Sayın Duman’ın geçerli çalışma izni olduğu saptanmıştır. 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı günden 5 Mayıs 2023 tarihine kadar Sayın Aydın Duman’ın çalışma izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalıştığı ve ikamet ettiği saptanmıştır. Soruşturmamız sırasında ortaya çıkan bulguların şikâyet konusu dışında olması sebebiyle bu konu ile ilgili soruşturma ileriye götürülememiştir.

KKTC Anayasası’nın 76’ıncı maddesinde Dilekçe Hakkı ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Şöyle ki:

(1)       Herkes, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir.

Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir.  Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikâyet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2)       Yurttaşlar, tek başlarına veya topluca Cumhuriyet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.  Bu hakkın kullanılma biçimi yasa ile düzenlenir.    

Yine 27/2003 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde Özel Kişilerin İstemleri ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Şöyle ki:

(1)       Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

(2)       İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

(3)       İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

(4)       İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

Muhaceret Dairesi nezdinde yaptığımız soruşturmada Sayın Duman’ın avukatı aracılığı ile yapmış olduğu 16 Kasım 2022 tarihli dilekçesine 19 Aralık 2022 tarihli ve  MHD.0.00-012/99-22/E.8345 tarihli yazıyla cevap verildiği tespit edilmiştir. Soruşturmamız neticesinde, Muhaceret Dairesinin Sayın Duman’a KKTC Anayasası 76’ıncı maddesi ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 (otuz) günlük süreyi aşarak 33 (otuz üç) gün içinde bilgi verdiği saptanmıştır. İdarenin mevzuatta belirtilen sürelere hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                                   İlkan VAROL

YüksekYönetim Denetçisi

         (Ombudsman)

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Tem 19, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv