Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bülent Küçük'ün raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bülent Küçük'ün  raporunu yayınladı.

 

            Sayın Bülent Küçük ikamet etmekte olduğu Şehit Yusuf Uluğ Sokak No:18 Ortaköy Lefkoşa’daki evinin hemen yanındaki apartmanın bahçesinde bulunan kümes hayvanlarının sayısının çok olduğunu, kötü koku ve gürültü kirliliği yaratmalarından dolayı rahatsızlık yaşadığını, bu konuda Lefkoşa Türk Belediyesine bir çok kez şikayette bulunduğunu ancak şikayetlerinin sonuçsuz kaldığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

            Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Dairemize gönderilen 2 Ocak 2024 tarih ve LTB.0.02-012/01-24/E.24 sayılı cevap yazısında, şikayete konu yer ile ilgili Sayın Bülent Küçük’ün güncel bir şikayeti olmadığı, ancak 2018 yılında başka kişi/kişilerce yapılan şikayet üzerine işlem yapılarak ceza davası açıldığı ve sorunun giderildiği, 2019 yılında Bülent Küçük tarafından yapılan şikayetin ardından işlem ve denetimler yapılarak bunun neticesinde 5 Şubat 2020 tarihinde kümes hayvanlarının sayısının azaltılması, horozun kaldırılmasıyla sorunun giderildiği ve son olarak yine rahatsızlık duyan başka kimselerce yapılan şikayet neticesinde  7 Aralık 2023 tarihinde şikayete konu kümes hayvanlarını besleyen kişiye ihbar verildiği ve ihbarın gereğinin yerine getirilmemesi halinde 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası tahtında ceza kesileceği belirtilmiştir.

51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 25. maddesi aşağıdaki gibidir.

Rahatsızlık-lar ve Rahatsızlık-ların Giderilmesi

25.

(1)

Aşağıda belirtilen haller bu Yasa amaçları bakımından rahatsızlık sayılır:

 

 

 

(A)

Rahatsızlık yaratan veya sağlığa aykırı olduğu saptanan herhangi bir kötü yer veya tesis;

 

 

 

(B)

Rahatsızlık yaratan veya sağlığa aykırı herhangi bir pis su sızıntısı, döküntüsü, yatak veya birikintisi, hendek, lâğım, tuvalet, çöp kuyusu, su yolu veya süprüntü kuyusu ve benzerleri;

 

 

 

(C)

Rahatsız edici veya sağlığa aykırı şekilde tutulan herhangi bir hayvan veya hayvan barınağı ve benzerleri;

 

 

 

(Ç)

Sağlığa aykırı veya göze hoş görülmeyen herhangi bir yer veya esenlik veya sağlık  bakımından sakıncalı herhangi bir yığın veya kalıntı ve benzerleri;

 

 

 

(D)

Fazla kalabalık nedeniyle ev sakinlerinin sağlığına zarar verebilecek herhangi bir  ev veya evin bir kısmı;

 

 

 

(E)

(a)

Çevreyi rahatsız edici şekilde tutulan,  çalıştırılan, yapılan, inşa edilen, veya buna benzer bir tarzda olan yer;

 

 

 

 

(b)

Temiz tutulmayan yer;

 

 

 

 

(c)

Rahatsızlığı önleyecek şekilde pratik  olarak havalandırılmamış, sağlığa zarar verebilecek veya yapılan iş esnasında  herhangi bir gaz, buhar, toz veya diğer pislikler çıkaran yer;

 

 

 

 

(ç)

Çalışanların sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilecek derecede kalabalık olan, hayvanların barındırıldığı herhangi bir yer veya herhangi bir fabrika, atölye, işyeri, harman yeri, tuğla veya kireç ocağı veya herhangi bir yer;

 

 

 

 

(F)

Rahatsızlık veya insan sağlığına zarar verecek şekilde duman çıkaran herhangi bir baca ve benzerleri;

 

 

 

(G)

Mevsiminden veya işletme tarzından veya diğer herhangi başka bir sebep nedeniyle kapanması veya kaldırılması halk yararı için gerekli olan herhangi bir ev, pansiyon, otel, işyeri veya tesis ve benzerleri;

 

 

 

(Ğ)

Sokaktan geçenleri rahatsız edecek şekilde veya sokakta rahatsızlık yaratacak biçimde sokağa akan herhangi bir yapı veya çatının, lağım, boru, kanal, taşıma veya diğer su akıntı yeri ve benzerleri;

 

 

 

(H)

Kaldırımlara veya yol kenarlarına, saçaklara veya benzeri inşaatlara taşan, bu Yasa kurallarına aykırı herhangi bir kaldırım, saçak veya benzeri taşkın inşaat;

 

 

 

(I)

Ev ve işyerlerinin çevresinde veya arsa veya arazi içinde bulunan kuru otlar, çöpler, inşaat artıkları.

 

 

(2)

(A)

Herhangi  bir  rahatsızlık hakkında alınan   bilgi   üzerine, Belediye rahatsızlık  yapan  veya   bundan sorumlu olan kişiye   bir    ihbar gönderir.

 

 

 

(B)

Rahatsızlığı      yapanın   bulunmasının olanaksız    olması   halinde, mal sahibine veya    rahatsızlığa   neden olan işlerin  yapıldığı    binayı   kullananlara, ihbarda belirtilen    süre     içerisinde rahatsızlığa

son   verilmesi      duyurulur.

 

 

 

(C)

(A) ve (B) bendlerinde belirtilen ihbarda, rahatsızlığa neden olanların yapması istenecek işler ve alınacak önlemler belirtilir.

 

 

 

(Ç)

Yukarıdaki bendlerde belirtilen ihbarı gerektiren olay, kamu güvenliğini, huzurunu, sağlığını tehlikeye sokacak veya bölgenin huzuru gereği  aciliyet arzediyorsa, Belediye gerekli önlemleri alarak gerekli işlemleri başlatır.

 

 

 

(D)

Rahatsızlığa neden olan kişinin bulunmadığı hallerde veya rahatsızlık mal sahibi veya binayı işgalinde bulunduran kişinin ihmali sonucu ya da önlem alınmaması neticesinde olmuş  ise, Belediye Başkanı, bu rahatsızlığa  derhal son verilmesi için emir  verebilir.

 

 

 

(E)

Bu fıkra uyarınca ihhar alan kişinin rahatsızlığı ihbarda belirtilen süre içinde gidermesi koşuldur.  Rahatsızlığın devamı halinde Belediye rahatsızlığı kendisi giderebilir ve bu amaçla yapılacak harcamaları sorumlulardan talep edebilir. Sorumlu talep tarihinden başlayarak 7  gün içinde bu harcamayı ilgili  Belediye veznesine yatırır.

 

 

(3)

Bu madde  uyarınca aleyhine dava getirilen  bir kişi hakkında Mahkeme, davanın bir  karara başlanmasına kadar, devam etmekte olan bir rahatsızlığın kaldırılması veya devamının önlenmesi için herhangi bir işin yapılmasını veya yapılmamasını  resen emredebilir veya tek taraflı bir  istida ile de emredebilir.

 

 

 

(4)

Bu maddede belirtilen rahatsızlıkları giderici önlemleri saptamak veya  almak amacıyla, Belediye Meclisi tüzük hazırlayabilir.

 

51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca oluşan rahatsızlık konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şikayete konu yerle ilgili muhtelif zamanlarda işlem ve denetimler yapması, ceza davası açması, rahatsızlığın yinelenmesi sonucunda da rahatsızlığı oluşturan kişiye ihbar vermesi konu Yasanın 25. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendlerinden ve 3. fıkrasından kaynaklanan görevlerini yerine getirdiğini göstermektedir. Raporumuzun tamamlanma aşamasında Lefkoşa Türk Belediyesinin Dairemize gönderdiği 26 Şubat 2024 tarih ve LTB.0.02-012/01-24/E.1430 sayılı cevabi yazıda, 14 Şubat 2024 tarihinde şikayete konu yere denetim yapıldığı ve ihbarın gereğinin yerine getirildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. Keza 21 Mart 2024 tarihinde Dairemiz tarafından yapılan denetimde de kümes hayvanlarının kaldırıldığı, yerine ağaç ve sebze ekildiği tespit edilmiştir. Netice itibarıyla, Sayın Bülent Küçük’ün şikayeti giderilmiştir.

 

İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                            (Ombudsman)      

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Nis 18, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Arşiv