Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

 

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

           Alsancak Belediyesi  Başkanlığının 6 Temmuz 2022 tarihli yazısında Sayın Derya Atamer’in her iki dilekçesinin de Alsancak Belediyesi tarafından değerlendirildiğini, zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede rahatsızlık ve/veya Alsancak Belediyesi tarafından verilmiş olan işletme iznine aykırı bir durumun saptanmadığının, sözlü olarak Sayın Derya Atamer’e izah edildiğini, Alsancak Belediyesi sınırları içinde açılması izne bağlı işyeri kapsamında bulunan konu işyerine 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası tahtında İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verildiğini, bahse konu işyerinin sendeli dükkan olarak tapusunun mevcut olduğunu ve işyerinin müşterek kullanım alanına müdahale edilip edilmediğinin doğrudan doğruya Alsancak Belediyesi tarafından tespit edilmesinin yerinde bir davranış olmadığı gibi müşterek kullanım alanlarının tümünde apartman sakinleri ile işyerlerinin kullanma hakkı mevcut olduğundan Alsancak Belediyesinin bu duruma müdahale hakkının bulunmadığını ayrıca Sayın Derya Atamer’in ve aynı apartmanda daireleri bulunan kişilerin doğrudan doğruya rahatsızlığın giderilmesi için sivil dava açmak suretiyle sonuç alabilmelerinin mümkün olduğunu belirtmiştir.

 

            KKTC Anayasası’nın  Temel Haklar ve Özgürlükler ana başlığında sıralanan ve Anayasası’nın 76’ıncı maddesi tahtında düzenlenen dilekçe hakkı ile;

 

KKTC Anayasası Madde 76

  1. KKTC Anayasası Madde 76

Herkes kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya  topluca yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir. Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir. Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikayet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

 

            Ayrıca 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi ile de özel kişilerin kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

 

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası Madde 15 

 

(1)   Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

 

(2) İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

 

(3) İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

 

(4) İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

 

            Sayın Derya Atamer’in 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli Alsancak Belediye Başkanlığına yapmış olduğu dilekçelere gerekçeli ve yazılı bir şekilde cevap verilmediği Alsancak Belediyesi Başkanlığının  6 Temmuz 2022 tarihinde Dairemize göndermiş olduğu yazıda görülmektedir. Ayrıca Sayın Derya Atamer’in Alsancak Belediyesi Başkanlığına yapmış olduğu dilekçelere 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi gerekmekteydi. Oysa dilekçelere sadece belediye mührü vurulmuş ve/veya sadece alınmıştır yazısı yazılmıştır. Bu dilekçelerin hangi tarihte alındığına dair bir ifade görülmemektedir.

            İdarenin, kişilerin yasal mevzuata uygun bir biçimde yapılmış olan  dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi kuralları tahtında her başvuru için üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi ve en geç bir ay içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Sayın Derya Atamer süresi içinde kendisine cevap verilmediği şikayet konusu hakkında Yetkili Mahkemeye başvurabilir.

            Alsancak Belediyesi Başkanlığı, Sayın Derya Atamer tarafından yapılmış olan dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ile 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen otuz günlük süre içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak cevap vermeyerek  hatalı davranmıştır.        

 

    

                                                                                                        İlkan VAROL

                                                                                           Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                        (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Mar 10, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv