Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

 

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

           Alsancak Belediyesi  Başkanlığının 6 Temmuz 2022 tarihli yazısında Sayın Derya Atamer’in her iki dilekçesinin de Alsancak Belediyesi tarafından değerlendirildiğini, zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede rahatsızlık ve/veya Alsancak Belediyesi tarafından verilmiş olan işletme iznine aykırı bir durumun saptanmadığının, sözlü olarak Sayın Derya Atamer’e izah edildiğini, Alsancak Belediyesi sınırları içinde açılması izne bağlı işyeri kapsamında bulunan konu işyerine 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası tahtında İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verildiğini, bahse konu işyerinin sendeli dükkan olarak tapusunun mevcut olduğunu ve işyerinin müşterek kullanım alanına müdahale edilip edilmediğinin doğrudan doğruya Alsancak Belediyesi tarafından tespit edilmesinin yerinde bir davranış olmadığı gibi müşterek kullanım alanlarının tümünde apartman sakinleri ile işyerlerinin kullanma hakkı mevcut olduğundan Alsancak Belediyesinin bu duruma müdahale hakkının bulunmadığını ayrıca Sayın Derya Atamer’in ve aynı apartmanda daireleri bulunan kişilerin doğrudan doğruya rahatsızlığın giderilmesi için sivil dava açmak suretiyle sonuç alabilmelerinin mümkün olduğunu belirtmiştir.

 

            KKTC Anayasası’nın  Temel Haklar ve Özgürlükler ana başlığında sıralanan ve Anayasası’nın 76’ıncı maddesi tahtında düzenlenen dilekçe hakkı ile;

 

KKTC Anayasası Madde 76

  1. KKTC Anayasası Madde 76

Herkes kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya  topluca yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir. Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir. Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikayet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

 

            Ayrıca 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi ile de özel kişilerin kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

 

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası Madde 15 

 

(1)   Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

 

(2) İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

 

(3) İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

 

(4) İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

 

            Sayın Derya Atamer’in 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli Alsancak Belediye Başkanlığına yapmış olduğu dilekçelere gerekçeli ve yazılı bir şekilde cevap verilmediği Alsancak Belediyesi Başkanlığının  6 Temmuz 2022 tarihinde Dairemize göndermiş olduğu yazıda görülmektedir. Ayrıca Sayın Derya Atamer’in Alsancak Belediyesi Başkanlığına yapmış olduğu dilekçelere 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi gerekmekteydi. Oysa dilekçelere sadece belediye mührü vurulmuş ve/veya sadece alınmıştır yazısı yazılmıştır. Bu dilekçelerin hangi tarihte alındığına dair bir ifade görülmemektedir.

            İdarenin, kişilerin yasal mevzuata uygun bir biçimde yapılmış olan  dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi kuralları tahtında her başvuru için üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi ve en geç bir ay içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Sayın Derya Atamer süresi içinde kendisine cevap verilmediği şikayet konusu hakkında Yetkili Mahkemeye başvurabilir.

            Alsancak Belediyesi Başkanlığı, Sayın Derya Atamer tarafından yapılmış olan dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ile 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen otuz günlük süre içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak cevap vermeyerek  hatalı davranmıştır.        

 

    

                                                                                                        İlkan VAROL

                                                                                           Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                        (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Mar 10, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789