Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Dr. Turgut Çobanoğlu'nun Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Dr. Turgut Çobanoğlu'nun  Raporunu yayınladı.

       

Sayın Dr. Turgut Çobanoğlu kliniğinin bulunduğu Zahra Sokağın trafiğe kapatılmasından dolayı işyerine ulaşmada sorun yaşadığını, konuyla ilgili Lefkoşa Türk Belediyesine yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Dr. Turgut Çobanoğlu’nun başvurusu ile ilgili görüşü alınmak üzere Lefkoşa Türk Belediyesine 27 Temmuz 2023 tarihli ve OMB.0.00-03/00-23/95 sayılı yazımız gönderilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi 28 Temmuz 2023 tarihli ve LTB.0.03-012/01-23/E.4314 sayılı yazı ile görüşlerini tarafımıza iletmiştir.

Sayın Dr. Turgut Çobanoğlu, kliniğinin bulunduğu Zahra Sokağın trafiğe kapatılmasından dolayı işyerine ulaşmada sorun yaşadığını ve bu sorunların kısmen giderilmesi amacıyla Hisar altından yukarıya merdiven yapılacağı söylenmesine rağmen merdiven projesinin hayata geçmemesinden dolayı mağduriyet yaşadığını, bununla ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçeye yanıt alamadığını iddia etmektedir.

 Sayın Çobanoğlu’nun bahse konu şikayetleri ile ilgili olarak 8 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesine 2644 Evrak takip numaralı dilekçe verdiği tespit edilmiştir.

KKTC Anayasası’nın 76’ıncı maddesinde Dilekçe hakkı ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Şöyle ki:

 

Madde 76

(1)       Herkes, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sahiptir.

Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde, dilek ve şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir.  Böyle bir karardan zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikâyet konusu hakkında yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2) Yurttaşlar, tek başlarına veya topluca Cumhuriyet Meclisine yazı ile başvurma   hakkına sahiptir.  Bu hakkın kullanılma biçimi yasa ile düzenlenir.

 

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde özel kişilerin istemleri ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Şöyle ki :

 

15.       (1)       Özel kişiler, kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında, tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile başvurma ve idareden yetkisi içindeki bir konuda birel işlem yapmasını isteme hakkına sahiptir. İdare, kendisine yazı ile başvuran kişi ya da kişilere, üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verir.

(2)       İstem, yetkili olmayan bir idareye yöneltilirse, kendisinden istemde bulunulan makam, istemi en geç beş iş günü içerisinde yetkili makama iletir ve istem sahibini yazılı olarak durumdan haberdar eder.

(3)       İdare, istemle ilgili kararını, en geç otuz gün içinde, gerekçeli olarak, başvuran kişiye veya kişilere yazılı olarak bildirir. Otuz günlük süre, istemin yetkili makama ulaşmasından itibaren hesaplanır. İdare, bu süre içerisinde yazılı ve gerekçeli yanıt vermeyi ihmal ederse, bundan dolayı doğacak zararları bu Yasadaki kurallar çerçevesinde gidermekle yükümlüdür.

(4)       İdare, yazılı ve gerekçeli bildirimde, kararına karşı, hangi süreler içinde, hangi hukuki yollara başvurulabileceğini belirtir.

Lefkoşa Türk Belediyesi Dairemize gönderdiği cevap yazısında Sayın Çobanoğlu’nun dilekçesine cevap verilmediğini ifade etmiştir. Bahse konu dilekçeye cevap verilmeme gerekçesi Sayın Çobanoğlu’nun dilekçesinde belirtilen telefon numaralarına ulaşılamaması ve yapılan ziyaretlerde kliniğin kapalı bulunması gösterilmiştir. Ancak Dairemize gönderilen cevap yazısında Lefkoşa Türk Belediyesinin Sayın Çobanoğlu’na telefonla ulaşmaya çalışıldığına ve/veya kliniğine ziyarette bulunulduğunu ifade edilmekle beraber, tarafımıza Sayın Çobanoğlu’nun dilekçesine cevabın yazıldığına dair kanıtlayıcı herhangi bir belge ve/veya tutanak sunulmamıştır. İlaveten,  Sayın Çobanoğlu’nun Lefkoşa Türk Belediyesine vermiş olduğu dilekçede belirtilen telefon numaralarından, müteakip kereler Sayın Çobanoğlu ile Dairemiz iletişime geçmiştir.

KKTC Anayasası’nın 76’ıncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında dilekçelere ne şekilde cevap verileceği hususu açıkça belirtilmektedir. İdare dilekçe sahibine cevabını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür dolayısı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Sayın Çobanoğlu’na telefonla ulaşmış olsaydı bile ilgili mevzuat uyarınca kendisine cevap verildiği söylenemezdi. Bu bağlamda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarafımıza gönderdiği cevap yazısında ifade edilen gerekçelerin geçerliliği bulunmamaktadır. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sayın Çobanoğlu’nun dilekçesine yaklaşık 5 buçuk ay geçmiş olmasına rağmen cevap vermeyerek hatalı davranmıştır ve ilgili amir hükümlerini ihlal etmiştir.

Sonuç olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sayın Çobanoğlu’nun dilekçesine yanıt vermeyerek Anayasa’nın 76’ıncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davranmıştır.

 

                                                                                                                 İlkan VAROL

                                                                                                       YüksekYönetim Denetçisi

                         (Ombudsman)

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Kas 27, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv