Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Mehmet Öztürk Kumser'in raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Mehmet Öztürk Kumser'in  raporunu yayınladı.

 

Sayın Mehmet Öztürk Kumser, Sağlık Bakanlığı Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapan bir hemşireye, çalışmadığı günlere ilişkin haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğini iddia ederek konunun soruşturulması talebi ile Dairemize müracaat etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve  rapor hazırlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Düriye Deren Oygar’dan yazılı bilgi talep edilmiştir. Sayın Oygar, sorularımızı yanıtlayarak konuya ilişkin belgeleri tarafımıza göndermiştir.

Sayın Mehmet Öztürk Kumser Dairemize yaptığı başvuruda Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sorumlu hemşire olarak görev yapan Gülşen Sarmış Kuşçu’nun Sağlık Ocağında bulunmadığı günler için ek mesai çizelgesi doldurarak devletten haksız yere kazanç elde ettiğini iddia etmektedir. Sayın Kumser, iddialarını kanıtlar nitelikte olduğunu düşündüğü Güzelyurt Sağlık Merkezi personelinin 2021 yılının aralık ayı çalışma çizelgesini, başvuru dilekçesinin ekinde Dairemize iletmiştir.

Sayın Mehmet Öztürk Kumser tarafından Dairemize iletilmiş olan Güzelyurt Sağlık Merkezi, 2021 yılı aralık ayı Personel Çalışma Çizelgesinde Sayın Sarmış’ın 1 Aralık 2021,      4 Aralık 2021 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde 8.00-24.00 saatleri arasında, 19 Aralık 2021 tarihinde 16.00-24.00 saatleri arasında ve 24 Aralık 2021 tarihinde 8.00-16.00 saatleri arasında çalıştığı yazmaktadır. Sayın Mehmet Öztürk Kumser, bu çizelgedeki çalışma saatlerinin, aynı tarihli Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servis Hemşire Nöbet Listesi ile karşılaştırıldığında Sayın Gülşen Sarmış’ın aslında çalışmadığı ya da daha az süre çalıştığı günler için fazladan ek çalışma yaptığına dair yanıltıcı beyanda bulunduğunu, 1 Aralık 2021 tarihi için fazladan 8 saat, 4 Aralık 2021 tarihi için fazladan 16 saat, 8 Aralık 2021 tarihi için fazladan 8 saat,   19 Aralık 2021 tarihi için fazladan 8 saat, 24 Aralık 2021 tarihi için fazladan 8 saat olmak üzere kendisine 2021 yılı aralık ayı için toplamda 48 saat fazla ek çalışma ödeneği verildiğini iddia etmektedir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Düriye Deren Oygar’ın verdiği bilgiye ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı nakil yazısına göre Sayın Gülşen Sarmış (Kuşçu), 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, III. Derece Sağlık Hemşiresi olarak Güzelyurt ilçesine nakledilmiş olup Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Sayın Müsteşar’ın Dairemize iletmiş olduğu Güzelyurt Sağlık Merkezi, 2021 yılı aralık ayı Personel Çalışma Çizelgesi’ne göre Sayın Sarmış 1 Aralık 2021 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde 8.00-16.00 saatleri arasında çalışmış, 4 Aralık 2021, 19 Aralık 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihlerinde çalışma yapmamıştır. Bu tarih ve saatlerin Sayın Kumser’in Dairemize ilettiği Personel Çalışma Çizelgesi’ndeki tarih ve saatlerle aynı olmadığı tespit edilmiştir.

Başka bir ifadeyle Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Personel Çalışma Çizelgeleri ile Sayın Kumser tarafından gönderilen aynı tarihli çizelgeler birbirinden farklıdır. İki çizelge arasındaki farklılıkların tablo biçiminde gösterimi şu şekildedir.

 

Tarih

Personel Çalışma Çizelgesi Sağlık Bakanlığı

Personel Çalışma Çizelgesi M.Ö. Kumser

 

 
   

01.12.21

8-16

8-24

   

04.12.22

-

8-24

   

08.12.22

8-16

8-24

   

19.12.22

-

16-24

   

24.12.22

-

8-16

   

 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından gönderilen Personel Çalışma Çizelgesi ile Sayın Mehmet Öztürk Kumser tarafından gönderilen Personel Çalışma Çizelgesindeki tarih ve saatlerin Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servis Hemşire Nöbet Listesi’nde kayıtlı tarih ve saatlerle karşılaştırması yapılmıştır. Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servis Hemşire Nöbet Listesi’e göre Sayın Gülşen Sarmış 1 Aralık 2021 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde 8.00-16.00 saatleri arasında çalışmış, 4 Aralık 2021, 19 Aralık 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihlerinde çalışma yapmamıştır. Bu bilginin hem Sağlık Bakanlığı hem de Sayın Kumser tarafından gönderilen Personel Çalışma Çizelgeleri ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir.

 

Tarih

Acil Servis Hemşire Listesi

Personel Çalışma Çizelgesi Sağlık Bakanlığı

Personel Çalışma Çizelgesi Mehmet Öztürk Kumser

 

 
   

01.12.21

8-16

8-16

8-24

   

04.12.22

-

-

8-24

   

08.12.22

8-16

8-16

8-24

   

19.12.22

-

-

16-24

   

24.12.22

-

-

8-16

   

 

Tablodan da anlaşılabileceği gibi, Güzelyurt Acil Servisinde tutulan Hemşire Listesi defterindeki bilgilerle Sağlık Bakanlığı tarafından Dairemize iletilen çizelgenin aynı olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle Acil Servis Hemşire Listeleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan çalışma çizelgesi uyumludur.

Bu aşamada Sağlık Bakanlığı’nın hangi çizelgeye göre işlem yapmış olduğuna bakmak gerekir. Sağlık Bakanlığı ve Sayın Kumser tarafından Dairemize gönderilen, birbirinden başka şekilde düzenlendiği açık olan Personel Çalışma Çizelgeleri arasında çok önemli bir farklılık daha vardır. Sayın Mehmet Öztürk Kumser’in Dairemize iletmiş olduğu çizelgede herhangi bir imza ve/veya paraf ve/veya mühür bulunmamaktadır. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen çizelgenin üzerinde kontrol eden kişi veya kişilerin parafı, Güzelyurt Sağlık Merkezi Sorumlu Hekim Op. Dr. Sayın Cemal Sakallı’nın mühür ve imzası ile Temel Sağlık Hizmetleri Daire Müdürlüğü’nün alındı mührü mevcuttur.

Hazırlanmış olsa dahi, yetkili bir makam veya kişi tarafından elden geçirilip onaylanmadıktan sonra herhangi bir belgenin resmiyet kazandığından söz etmek olası değildir. Hal böyle iken Sayın Mehmet Öztürk Kumser’in Dairemize iletmiş olduğu çizelgenin üzerinde, herhangi bir imza ve/veya paraf ve/veya mühür olmadığından ilgili çizelgenin resmiyet kazandığını, daha da önemlisi ilgili çizelgeye göre işlem yapıldığını söylemek mümkün görülmemektedir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Düriye Deren Oygar tarafından gönderilen belgelere göre Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ek çalışma ödeneği hakkına ilişkin 27’nci maddesi, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş ve Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın ek çalışma ödeneği hakkına ilişkin 11’inci maddesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 25’inci maddesi tahtında hazırlanmış olan Kamu Sağlık Çalışanları Ek Çalışma ve Nöbet Ödeneği Tüzüğü’nün 4’üncü maddesi uyarınca Bütçe Dairesi Müdürlüğü’ne ek çalışma yetki talebinde bulundukları Sağlık Bakanlığı ile Bütçe Dairesi Müdürlüğü arasındaki yazışmalardan anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü’nde, Müdürlüğe bağlı Sağlık Merkezleri ile Sıhhiyelerde görev yapan 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş ve Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanların ek mesai/çalışma yapmaları için Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nden 26 Mayıs 2021 tarihli,   BTD.0.00-471/05-21/E.102 sayılı yazısı ile yetki alındığı tespit edilmiştir.

Sayın Oygar, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki kamu sağlık çalışanlarının 24-48 vardiya sistemi şeklinde görev yaptıklarını, yani 24 saat çalışıp 48 saat izin kullandıklarını kaydetmiştir. Sayın Oygar’ın verdiği bilgiye göre sağlık çalışanları, ihtiyaç duyulması durumunda izin saatlerinde ek mesaiye çağırılmakta, ay sonunda kişinin o ay kaç saat çalıştığı hesaplanıp, aylık çalışma saatinden fazla olan saatleri ek mesai olarak yazılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı yazısında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki ek çalışma bildirim tablolarının Merkezdeki Sorumlu Hekim tarafından imzalanıp Müdürlüğe gönderildiğini, Müdürlüğe iletilen tabloların Başhemşire tarafından çalışma listelerine göre kontrol edilerek imzalandığını ve Daire Müdürü’ne aktarıldığını, Daire Müdürünce imzalandıktan sonra işlemlerin muhasebede devam ettiğini ifade etmektedir. Sayın Müsteşar, Sayın Gülşen Sarmış’ın 2021 yılının aralık ayında normal çalışma saatleri dışında vardiyalı olarak çalıştığını ve 95 saat fazla çalışma yaptığını beyan ettiğini kaydetmiştir.

Mevcut koşullar ve eldeki resmî belgeler ışığında Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ek çalışma yetkisi doğrultusunda, 2021 yılı aralık ayı için, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki diğer çalışanlarla birlikte Sayın Gülşen Sarmış adına ek çalışma formu hazırlandığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen belgelere göre bu formların muhasebeleştirildiğini söylemek mümkündür.

Yapılan soruşturma neticesinde, Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte hatalı davrandığı ve/veya Sayın Gülşen Sarmış Kuşçu’ya haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğine dair bir bulguya ulaşılmamıştır.

 

              

                                                                                         İlkan VAROL 

                                                                             Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                           (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Nis 29, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv