Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Tuygun Töre'ye ait  Raporunu yayınladı.

 

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Tuygun Töre, Kalkınma Bankası Genel Kurulunun 2019 yılının Aralık ayından başvuruyu yapmış olduğu 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasının 24’üncü maddesi uyarınca Genel Kurul, Kalkınma Bankası Teşkilatının önemli bir karar organı olup yılda en az bir kez toplanması gerekmektedir. Konu Yasanın 24, 25 ve 26’ncı maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

Teşkilat ve

Organlar

24. Bankanın teşkilatı aşağıdaki şekildedir.

(1) Genel Kurul;

(2) Yönetim Kurulu;

(3) Denetleme Kurulu;

(4) Genel Müdür;

(5) Genel Müdür Yardımcısı;

(6) Merkez ve Merkez Şube İdari Teşkilâtı.

 

Genel

Kurul

 

25.      (1)      Bankanın pay sahibi defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın   

                      Genel Kurulunu oluştururlar.                    

  1. Banka Genel Kurulu yılda en az bir kez toplanır.
  2. Genel Kurul işlemleri Şirketler Yasasına bağlıdır.

 

Genel

Kurulun

görev ve

yetkileri

 

  1. Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

      (1) Bankanın yıllık faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek;

           (2) Sermayenin artırılmasına karar vermek;

           (3) Bankanın tasfiyesi konusunda karar vermek; ve

           (4) Yönetim Kurulu üyesi ile Denetleme Kurulu üyelerini atamak.

 

 

Konuyla ilgili görüşleri alınmak üzere Kalkınma Bankası Genel Müdürüne 18 Ağustos 2021 tarih ve OMB.0.00-00/00-21/171 sayılı ve 20 Haziran 2023 tarih ve  OMB.0.00-00/00-23/80 sayılı yazılarımız gönderilmiştir. Kalkınma Bankası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmış, 14 Kasım 2022 tarih ve KB:101.00.00/062929 sayılı ve 27 Temmuz 2023 tarih ve KB:101.00.00/A01 sayılı  yazılar Dairemize gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı Müsteşarına, 20 Haziran 2023 tarih ve     OMB.0.00-00/00-23/79 sayılı yazımız gönderilmiştir. Sayın Müsteşar, 23 Haziran 2023 tarih ve SAB.0.00-012/01-23/E.1999 sayılı yazıyı Dairemize göndermiştir.

Kalkınma Bankası tarafından gönderilen yanıtta Kalkınma Bankası Genel Kurul Toplantılarının yapılamama sebebinin bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını olduğunu, söz konusu hastalık sebebi ile de Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar ve/veya almış olduğu önlemler neticesinde kapalı ortamlardaki toplantılara kısıtlama getirildiğinden tüm hissedarları toplayamayıp 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Genel Kurul toplantılarını gerçekleştiremedikleri ve son olarak 17 Aralık 2019 tarihinde Kalkınma Bankası’nın 2018 Mali Yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2022 tarih ve K/21/22 sayılı yazı ile Genel Kurulun 2 Aralık 2022 tarihinde yapılması yönünde karar ürettiğini ancak Yüksek Mahkemenin yerel seçimlere ilişkin almış olduğu karar ve belirtilen tarih dikkate alındığında 2 Aralık 2022 tarihinin seçim yasaklarına denk gelmesinden dolayı Yönetim Kurulunun 20 Eylül 2022 tarih ve K/158/22 sayılı yazı ile Genel Kurul toplantısının 6 Ocak 2023 Cuma günü Bankanın toplantı salonunda yapılmasına karar verildiğine değinilmiştir. Raporumuzun güncelleme aşamasında konu Genel Kurulun 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bu noktada incelenmesi gereken 2020 ve 2021 yıllarında konu Genel Kurul toplantılarının yapılamamasının mevzuata uygun olup olmadığıdır.

Pandemi Döneminde getirilen kısıtlamalarla ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız soruşturmada Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda Covid-19 test ve aşılarının elektronik ortamda sorgulanması amacıyla Adapass uygulamasının ülkemizde kullanılmaya başlandığını, bu kapsamda Banka ve Genel Kurul toplantılarına giren kişilerin de kontrol edilebilmesi amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar doğrultusunda aşı ve test durumlarının sorgulanmaya başlandığını, 31 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar ile de bu kontrolün kaldırıldığını belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının vermiş olduğu bilgiden anlaşılacağı üzere toplantıların yapılması ile ilgili bir kısıtlama getirilmemekle birlikte toplantılara giren kişilerin kontrol edilebilmesi amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihindeki karar uyarınca aşı ve test durumları sorgulanmaya başlanmıştır. Konu karar uyarınca Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan kişilerin aşılı olsun yada olmasın toplantı tarihinden 72 saat önce yapılmış olan PCR veya Antijen testi yaptırmaları gerekmekteydi. Netice itibarıyla, 2020 ve 2021 yılında Genel Kurul Toplantısının yapılamaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırıdır. Ancak bu durum 2020 yılı özelinde salgın bir hastalığın yeni baş göstermesi, beklenmeyen bir durum olması ve pandemi ilan edilmesi nedeniyle anlaşılır bir mazeret olarak değerlendirilebilir. Ancak 2021 yılında, 26 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan karar doğrultusunda hissedarların PCR veya Antijen test sonuçları sorgulanarak konu Genel Kurul toplantısının yapılması gerekmekteydi. 2021 yılında Kalkınma Bankası Genel Kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğu kanaatindeyim.

 

İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                              (Ombudsman)      

 

 


 

Print
Yayınlanma tarihi: Ağu 29, 2023,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv