Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol Sayın Hüseyin Kutali'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol Sayın Hüseyin Kutali'nin raporunu yayınladı.

 

Sayın Hüseyin Kutali, 25 Şubat 2019 tarihinden 7 Temmuz 2020 tarihine kadar geçici işçi olarak çalıştığı Mağusa Liman İşçileri Şirketi ve/veya Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinde daimi işçi olarak çalışmak istediği için işten çıkarıldığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi değiştirilmiş şekliyle 6/1976 sayılı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasıyla kurulmuş bir şirkettir. Konu şirket Mağusa Lisanslı Hamallar, Limasol Lisanslı Hamallar ve Larnaka Lisanslı Hamallar cemiyetlerinin 20 Temmuz 1974 tarihinde üyesi olan işçilerle, limanlarda çalışan ve konu Yasanın 10’uncu maddesinde belirtilen işçi niteliğini belge ile saptayan işçilerin, haklarını korumak maksadıyla kurulmuştur. Ancak geçen süre zarfında Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin üyeleri azalmış ve yeni üye yapılmadığından bugün itibarıyla herhangi bir üyesi kalmamıştır. Bu nedenle  6/1976 sayılı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası’nın uygulanması imkansız hale gelmiştir. Sayın Hüseyin Kutali’nin şikayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladığımız ve konuyla ilgili raporu tanzim ettiğimiz aşamada Bakanlar Kurulunun 20 Mayıs 2022 tarih ve Ü(K-1)23-2022 sayılı kararıyla Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin Tasfiyesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname çıkarılmıştır.

Mağusa Liman İşçileri Şirketine üye olabilecek olanlar 6/1976 sayılı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının 10. maddesinde düzenlenmiştir. Kuruluş anındaki Liman işçileri ilk üye olarak kabul edilir. 65 yaşını doldurmamış lisanslı cemiyet üyeleri, “A” ve “B” sınıfı rıhtım ve istivador işçileri, memurlar, traktör sürücüleri ve hamal başları, daimi üye olmaya “kabul beyannamesi” vermeleri ve 1000 Kıbrıs Liralık sermaye katkısı vermeleri halinde üye kabul edilmişti. 10. maddenin 4. fıkrasına göre ilk üyeler 300 kişiyi aşamaz ve sonraki tarihte çalıştırılan işçiler “yedek üye listesi” olarak tanımlanır. Yine 10. maddenin 4. fıkrasına göre yedek listedeki işçiler “gündelikçi” olarak çalıştırılabilir. 11. madde ise yeni üyeliğin şartlarını belirlemektedir.

Fasıl 184 Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasası liman işçilerinin çalışmasını ve bu çalışma ile ilgili konuları düzenlemektedir. Konu Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, herhangi bir limandaki istihdam koşullarının veya öteki genel durum ve koşulların, oradaki liman işçilerinin meşguliyet ve istihdamının düzenlenmesini gerekli ve uygun kılacak şekilde olduğu veya kamu yararına olduğu kanısına vardığında, bu Yasa kurallarını bir Emirname ile o limana uygulayabilir. Böyle bir durumda o limandaki liman işçilerinin meşguliyet ve istihdam koşulları ile gündeliklerini düzenlemek amacıyla ve o meşguliyet veya istihdam ile ilgili olarak saptanacak gerekli başka görevleri yerine getirmek için o liman ile ilgili olarak bir Encümen kurar. Ancak ne Mağusa ne de Girne Limanı için böyle bir Emirname çıkarılmamıştır. Böyle bir emirname çıkarılmış olsaydı Mağusa Limanında çalışan Liman İşçilerinin hak ve menfaatlerini gözetmek için Fasıl 184 Liman İşçileri (hizmet düzenleme) Yasası uygulanacaktı.

Dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Sayın Zerrin Metcooğlu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinde çalışan işçilerin daimi işçi ve geçici işçi olarak istihdam edildiğini, kalifiye eleman olan makinistler, vinç operatörleri, forklift şoförü, tırcılar ve yine gemilerde çalışan kalifiyeli elemanların daimi işçi statüsünde çalıştırıldığını, geçici işçilerin ise ihtiyaç duyulduğunda gündelikçi olarak çalıştırıldığını belirtmiştir. Sayın Hüseyin Kutali’nin haftada iki veya üç gün çalıştırıldığını, ancak konu şahsın her gün çalıştırılmak yönünde bir talebi olduğunu, pandemi döneminden dolayı tüm çalışanların ve işsiz kalanların mağdur olmamaları için herkesin dönüşümlü olarak sırayla çalıştırıldığını kaydetmiştir. Ve keza 6/1976 sayılı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının 10(4) maddesine göre de Sayın Kutali üye olmadığı için sadece gündelikçi olarak çalıştırılabilir.

Sayın Metcooğlu, Sayın Kutali’ye her gün çalıştırılamayacağı söylendiğinde şikayetçi olduğu ve bu şartlarda çalışamayacağını belirtip işyerinden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini ve en son Temmuz ayında iki gün çalıştığını vurgulamıştır. Sayın Kutali, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesine şikayet etmiş, Gazimağusa Çalışma Dairesi personeli gözetiminde konu şahsa dört haftalık ihbar ücreti olan 5,320.00 TL ile 19 günlük izne tekabül eden 3,610.00 TL’lik ücretin ödeme fişi imzalatılarak teslim edilmiştir. Böylelikle Sayın Hüseyin Kutali’nin Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nden herhangi bir alacağı kalmadığı tesbit edilmiştir.

Tüm yukarıda yazılanlar ışığında Sayın Hüseyin Kutali’nin Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinden herhangi bir alacağı kalmadığı ve devamlı olarak çalıştırılma talebinin de yersiz olduğu, üye olmadığı cihetle 6/1976 sayılı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının 10(4) maddesi gereği sadece gündelikçi olarak çalıştırılabileceği yasal zorunluğu karşısında, İdarenin hatalı bir tasarrufu olmadığı belirlenmiştir.

 

         İlkan VAROL

Yüksek Yönetim Denetçisi

         (Ombudsman)      

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Eki 13, 2022,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv