Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali'nin raporunu yayınladı.

 

     Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne 03 Haziran 2020 tarihinde başvuruda bulunan Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali, Alsancak Belediye Başkanlığına 08 Ağustos 2019 ile 17 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 adet başvuru yaptığını, söz konusu dilekçeler karşılığında Alındı Belgesi aldığını ve/veya söz konusu dilekçelerin alındığına dair ilgili memur tarafından mezkur dilekçelerin imzaladığını, buna rağmen mezkur başvurulara herhangi bir cevap alamadıklarını, Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser’in tutum ve davranışları neticesinde Şirket’in ve kendisinin  ticari itibarının zedelendiğini, bu sebeple maddi ve manevi zarara uğradıklarını ve/veya uğrayabileceklerini iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali başvurusunda özetle, Girne-Alsancak Bölgesinde Beyaz Bahçem 1 (14 Konut), Beyaz Bahçem 2 (32 Konut) ve Beyaz Bahçem 3 (26 Konut) şeklinde isimlendirilen 3 siteden oluşan toplamda 72 adet konuttan oluşan projelerinin tamamlandığını, 03 Ağustos 2017 tarihli ve 022761 sayılı Bina Ruhsatı uyarınca  Beyaz Bahçem 1 Sitesinin inşaat işlemlerinin uygun bulunması neticesinde 02 Ekim 2018 tarihinde Girne Kaymakamlığı tarafından Nihai Tasvip Şahadetnamesi aldıklarını, bunun akabinde 25 Eylül 2018 tarihli 023239 Bina Ruhsatı gereğince Beyaz Bahçem 2 Sitesinin inşaat işlemlerinin uygun bulunması neticesinde 26 Aralık 2018 tarihinde Girne Kaymakamlığı tarafından Nihai Tasvip Şahadetnamesi alındığını, her iki sitedeki tüm konutlar için ilgili makamlardan alınan Taksimat, Ruhsat ve Onay harçlarının ödenerek  Taşınmaz Mal Koçanlarının alındığını, Beyaz Bahçem 3 Sitesinin ise Kat İrtifak Koçanlarının alındığını, elektriklerinin bağlandığını, Alsancak Belediye Başkanlığının tutumundan dolayı Nihai Tasvip Şahadetnamesinin alınamadığını, mezkur sitenin Su Sayaçlarının ücretleri ödenmesine rağmen bağlanmadığını, söz konusu sitenin altyapı eksikliklerinden dolayı Nihai Tasvip alamadıklarını ve/veya Alsancak Belediyesi onay vermediğini, Alsancak Belediye Başkanlığına konuyla ilgili defalarca dilekçe yaparak Su Sayaçlarının neden bağlanmadığını, bahse konu altyapı eksikliklerinin neler olduğu sorulmasına rağmen herhangi bir cevap alınamadığını, 11 Mayıs 2020 tarihinde Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser tarafından Şirketin Bina Ruhsat koşullarına uymadığını ve Atık Su Arıtma Sisteminin yapılmamasından dolayı Su Sayaçlarının takılmadığı hususlarını belirten bilgilendirme yazılarını Beyaz Bahçem Sitelerine yerleşen tüm konut sahiplerine gönderdiklerini bu yazılar yüzünden bazı konut sahiplerinin sözleşmelerini iptal etmek istediklerini, bunun neticesinde  şirketin ve ticari itibarlarının zedelenerek maddi ve manevi zarara uğradıklarını iddia etmiştir.

     Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser 22 Ekim 2020 tarihli yazısında Bed Construction Limited tarafından yazılan yazıların ve/veya dilekçelerin iki tanesinin arşivlerinde bulunduğunu, söz konusu dilekçeleri müteakip şirket yetkilileri ile görüştüklerini, Beyaz Bahçem 1 ve Beyaz Bahçem olarak isimlendirilen sitelere Su Sayaçlarının Girne Kaymakamlığı tarafından Nihai Tasvip Şahadetnamesinin ısdar edildiği tarihten sonra bağlanmış olduğunu, Beyaz Bahçem 3 Sitesinin onayı ve/veya mezkur site için Nihai Tasvip Şahadetnamesi alınamadığından ötürü Su Sayaçlarının bağlanamadığını, Beyaz Bahçem 3 Sitesinin altyapı eksikliklerinin giderilmediğini veya ilgili sitenin İnşaat Ruhsatında Alsancak Belediyesinin koyduğu koşulların yerine getirilmediğini, örneğin; yağmur drenajının istenilen noktaya getirilmemiş olması,  yapılması gereken üç metrelik kamu yolunun asfaltı ve altyapısının yapılmadığını, yine İnşaat Ruhsatında belirtilen şartlarda yer alan  Paket Arıtmanın ilgili firmalar tarafından kendi arazilerinde yapılması gerekirken bunun yapılmadığını,  arıtmanın yapılması için bahse konu şirketin arazilerinde yer ayırmadıklarını, kamu menfaatini ve vatandaşın daha fazla mağduriyetini önlemek adına Alsancak Belediyesi tarafından yeşil alan içerisine yapıldığını, Paket Arıtmanın inşaatı devam ettiği sırada Beyaz Bahçem Sitesindeki havuz duvarında hasar oluştuğunu, bunun akabinde arıtmayı yapan ilgili firmanın sözlü olarak uyarıldığını, tamamlanmamış olan Paket Artıma nedeniyle çevre kirliliği olmaması adına atık suların Belediye tarafından kazılan bir kuyuya akmasının sağlandığını, sitenin durumun da, Site sakinlerine 11 Mayıs 2020 tarihli bir yazı ile bildirildiğini, Beyaz Bahçem 1 ve Beyaz Bahçem 2 Sitelerinin İnşaat Ruhsatında belirtilen şartlara uyulmadığı halde Nihai Tasvip Şahadetnamelerinin Girne Kaymakamlığı tarafından verildiğini, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası kuralları uyarınca Alsancak Belediyesinin İnşaat Ruhsatları hakkında sadece görüş verebileceklerini, nihai kararın ise Girne Kaymakamlığı’nda olduğunu belirtmiştir.

     KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve keza 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında dilekçe hakkı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikisi imza karşılığı diğer ikisi Alındı Belgesi karşılığında toplam 4 adet dilekçe vermiştir. Alsancak Belediyesi Başkanlığı bu dilekçelerin hiçbirine yazılı ve gerekçeli bir cevap vermedi. Alsancak Belediyesi Başkanı Sayın Fırat Ataser konuyu ilgili şirket direktörleriyle sözlü olarak konuştuklarını belirtmiştir. Sayın Ataser’in şirket direktörleriyle sadece sözlü olarak görüştüklerini bildirmesi kabul edilebilir bir mazeret olmadığı gibi KKTC Anayasası ve İyi İdare Yasası’nda açıkça belirtilen kurallara da aykırıdır.

     Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’nın 10’uncu maddesi tahtında yetkili makam herhangi bir bina için Onay Belgesi vermedikçe ve verene kadar, hiçbir kimse o binayı işgal edemez veya kullanamaz veya başka bir kişinin kullanmasına sebep olamaz, izin veremez veya göz yumamaz. Ancak yetkili makam, uygun gördüğü ve bu Yasa ve ilgili zamanda yürürlükteki Tüzüklerin tüm gereklerin yerine getirildiğinden tatmin olduğu hallerde, ruhsat sahibine iş veya inşaatın bir kısmı için Onay Belgesi verebilir.

     Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’nın 3’üncü maddesi tahtında Girne Alsancak Bölgesi için onay vermeye yetkili makam Girne Kaymakamlığı’dır. Bed Construction Limited tarafından Alsancak’ta inşa edilen Beyaz Bahçem 3 Sitesinin Girne Kaymakamlığı’ndan verilmiş bir Nihai Tasvip Şahadetnamesi ve/veya Onay Belgesi bulunmamaktadır.

     Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali Onay Belgesi alınabilmesi hususunda altyapı eksikliklerin neler olduğunun kendilerine bildirilmesi için yapmış olduğu dilekçelere Alsancak Belediyesi Başkanlığından bir cevap almaması çok büyük bir eksikliktir ve/veya ilgili Yasaların hükümlerini aykırıdır. Girne Kaymakamlığı’ndan Onay Belgesi ve/veya Nihai Tasvip Şahadetnamesi almadan Beyaz Bahçem 3 Sitesi konutlarının  Sakinleri ve/veya mal sahipleri tarafından kullanılması ve/veya söz konusu sakinlerin onay alınmadan orda yaşamalarına göz yumulması kabul edilebilir bir durum değildir. Alsancak Belediyesinin İmar konusundaki yetkilerini kullanmadığı ve Nihai Tasvip almayan bir sitede belde halkının orda yaşamalarına izin vermesi hatalıdır ve/veya ilgili Yasa hükümlerine aykırıdır.

      Netice itibariyle,  Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser, Bed Construction Limited’in Direktörü Sayın Özer Seyit Ali tarafından Alsancak Belediyesi Başkanlığına yapmış olduğu toplam 4 adet dilekçeye cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76’ıncı ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddelerine aykırı davranmıştır. Bed Construction Limited  Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’nın 10’uncu maddesi tahtında Girne Kaymakamlığı’ndan  Beyaz Bahçem 3 Sitesindeki site sakinlerinin orda ikamet edebilmeleri ve/veya mezkur sitede sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürmeleri için Nihai Tasvip Şahadetnamesini ve/veya Onay Belgesi alması, gereken koşulları en erken bir zamanda yerine getirmesi, Beyaz Bahçem Sitesindeki havuza ve duvara verilen hasarın giderilmesi ve Girne Kaymakamlığı’nın da bu işlerin takipçisi olması gerekmektedir.

 

      Ayrıca Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi bir tazminat veren makam olmadığından Bed Construction Limited’in ticari itibarının zedelendiği iddialarını değerlendirme olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu Şirket maddi ve manevi zarara uğradıkları iddialarında ısrarlı iseler  dava ikame etme hakları bulunmaktadır.

 

 

 

                                                                                             Emine DİZDARLI

                                                                                      Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                                 (Ombudsman)

 

 

 

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Kas 24, 2021,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv