Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Salahi Şahiner'in raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Salahi Şahiner'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından açılmış olan 24.000 metrik tonluk akaryakıtın temini ve taşınması ihalesinin 31 Mart 2021 tarihinde sonuçlandırılması gerekirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine ihale saatine ve/veya tekliflerin açılacağı saate az bir süre kala Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edildiğini ve mezkûr Kurum tarafından ihale iptal edilirken öne sürülen sebeplerin,  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 2’nci maddesi tahtında “İhale Makamı”, mezkûr Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen ve ihalelerini bu Yasaya uygun şekilde gerçekleştirmek yükümlülüğünde olan kurum ve kuruluşları anlatır. Aynı Yasanın 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (E) bendi uyarınca İhale Makamı, Yönetim Kurulu veya farklı bir ad altında Yönetim Kurulu gibi işlem yapan kurullarda, Devlet tarafından yönetime atanan kişilerin, toplam yönetim kurulu üyesi sayısının yarısından fazla olduğu üniversiteleri ve kurumları kapsar. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında olan bir kurumdur.

İhale süreci, ihale makamınca ihale onayının verildiği andan itibaren başlayan ve sözleşmenin taraflarca imzalanmasına kadar olan süreci ifade etmektedir. İhale süreci, idari işlem olarak tabir edilen, idarenin birçok ve birbirine bağlı işleminden oluşan idare hukukuna tabi bir süreçtir. İhale sürecini bir bütün olarak disipline ederek keyfi uygulamaların önüne geçmek amacı ile ihale işlemlerinin yapılış usulü belli kurallara bağlanmıştır. İhale makamı tarafından ihalenin, herhangi bir aşamasında 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında yer alan çeşitli hükümler doğrultusunda iptal edilmesi de mümkündür.

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde İhale Makamlarının tekliflerin sunulması için verilen sürenin bitiminden önce ihaleyi iptal edebilmesi için kabul edilebilir koşullar ve/veya haller düzenlenmiştir. Bu koşullar; İhale belgelerinde değişiklik yapılmasına gerek duyulması, İhale makamının bütçesinde beklenmeyen değişikliklerin olması ve kamu ihalesi konusundaki ihtiyacın önceden belirlenemeyecek ve objektif koşullar nedeniyle son bulması halinde ve kamu ihalesinin söz konusu bütçe yılı veya mali yılda tekrarlanmayacağı durumlardır.

Merkezi İhale Komisyonu nezdinde yaptığımız soruşturmada Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin, teklif kabul sıra numarası 012/2021 olan 24.000 metrik ton akaryakıt temini ve taşıma ihalesinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 30 Mart 2021 tarih ve KTE.0.00-471/15-21/E.3847 sayılı yazısı doğrultusunda iptal edildiğini belirtmiştir. Belirtilen dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Akyiğit tarafından imza edilmiş yazıda konu ihalenin görülen lüzum üzerine iptal edilmesi için gerekenin yapılması talep edilmiştir. Mezkûr yazıdan ihale makamının iptal gerekçesini açık bir şekilde ortaya koymadığı ve/veya herhangi bir gerekçe sunmadığı anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun ihaleyi iptal kararı alabilmesi için 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan birini sağlayacak bir gerekçesinin olması ve mezkûr Kurumun bu gerekçeyi Merkezi İhale Komisyonuna somut ve objektif nitelikte sayılabilecek belgeler ile sunması ve Merkezi İhale Komisyonunun  iptal işleminin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepleri  dikkate alarak karar vermesi gerekmekteydi. Ancak Merkezi İhale Komisyonu, İhale Makamı tarafından gerekçesi belirtilmeyen ve/veya 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan hangisinin oluştuğuna dair herhangi bir açıklama yapmadan talep edilen ihale iptalini onaylamıştır.

Merkezi İhale Komisyonunun, İhale Makamı tarafından gerekçesi belirtilmeyen bir talep ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan hangisinin oluştuğuna dair herhangi bir açıklama olmadan 012/2021 sıra numaralı  24.000 metrik ton akaryakıt temini ve taşıma ihalesini iptal etmesi mezkûr Yasaya aykırıdır. Bu durumda Merkezi İhale Komisyonu mezkûr ihaleyi iptal etmekle hatalı davranmıştır. Bu nedenle, Sayın Salahi Şahiner şikayetinde haklıdır.

 

 

      Emine DİZDARLI

Yüksek Yönetim Denetçisi

         (Ombudsman)

      

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Eki 21, 2021,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv