Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz'in raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz'in  raporunu yayınladı.

  

         Dairemize başvuruda bulunan Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz, babaları Merhum Hüseyin Zihni Deniz’den bağış yolu ile 1/2 eşit hisse ile mal sahibi oldukları Minareliköy – Lefkoşa İlçesi’nde kain  Pafta-Harita:XXII-10.W, Ada-Parsel: C-131, Taşınmaz Mal Koçan No: C 234, 10 Dönüm 3 Evlek’ten müteşekkül taşınmaz malın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olması nedeniyle askeri maksatlar için kullanıldığını, bu nedenle bahse konu tarlayı kullanmaktan men edildiklerini, bu konuda uzun yıllar boyunca İdareye yaptıkları tazminat ve/veya karşılık ödenmesine veya iadesine ilişkin başvuruların sonuçsuz kaldığını ve mağdur olduklarını iddia ederek uğradığı mağduriyetinin giderilmesi için yardım talep etmişlerdir. 

         Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

         5/1979 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Yasası’nın 3’üncü maddesi tahtında Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla, Resmi Gazetede yayımlanacak bir kararname ile   Kuzey Kıbrıs’ın herhangi bir kısmında askeri yasak bölge veya bölgeler ilan edilebilir. Bakanlar Kurulu, ikametgahı, arazisi veya işyeri askeri yasak bölge olarak ilan edilen yerlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara gereken kolaylıkları sağlayacak önlemleri alır. Böyle bir kararname nedeniyle, yasal çıkarları etkilenen kişilerin zarar ziyanları Devletçe tazmin edilir.

         Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz 22 Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na hitaben yazdıkları yazının dağıtımını KKTC Başbakanlık ve KKTC İçişleri Bakanlığı’na da yaparak mezkur dilekçelerinde Minareliköy – Lefkoşa İlçesi’nde kain  Pafta-Harita:XXII-10.W, Ada-Parsel: C-131, Koçan No: C 234 gereğince adlarına kayıtlı bulunan 10 Dönüm 3 Evlek yüz ölçümündeki tarlanın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan itibaren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kullanımı ve himayeleri altında olduğunu, söz konusu taşınmaz malın babaları Merhum Hüseyin Zihni Deniz’den kendilerine bağış yolu ile intikal ettiğini, İdare nezdinde başlattıkları girişimleri veya yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını, babaları Merhum Hüseyin Zihni Deniz’in 1980 – 1998 yılları arasında KKTC İskan Bakanlığı, Eşdeğer Tazmin Komisyonu Başkanlığı’na müracaatları olmasına rağmen herhangi bir olumlu netice alınamadığını ve esas taleplerinin söz konusu taşınmaz malın üzerindeki askeri yerleşkenin hudutlarının tekrardan gözden geçirilip iade edilmesi ve/veya askeri kullanım dolayısıyle oluşan zarar ziyanlarının tazmin edilmesi olduğunu belirtmiştirler.

         KKTC İçişleri Bakanlığı, Plan Proje Müdürü Sayın Mazlum Kortaş 24 Ocak 2020 tarihli cevap yazısında Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı No C 234 uyarınca Sayın Zehra Yüksel ile Sayın Şerife Derya Deniz     adında ½ hisse olarak kayıtlı bulunan Pafta-Harita:XXII-10.W, Ada-Parsel: C-131, 10 Dönüm 3 Evlek’ten müteşekkül tarlanın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın askeri maksatlar için kullanımına ihtiyacı olduğu, söz konusu taşınmaz malın iadesinin veya geri verilme talebini uygun bulmadıklarını, ilgili mevzuatın kullanım kaybının tazmini ile ilgili bir durumu öngörmediğini, Güvenlik Kuvvetlerinin kullanımında olan taşınmaz mallar için mevzuat uyarınca ve eğer talep edilirse kamulaştırma işlemleri için ileri yazışmaların yapılabileceğini ileri sürmüştür.

         Yaptığımız soruşturma ve incelemelere göre, başvuru konusu olan taşınmaz mal Minareliköy – Lefkoşa İlçesi’nde kain  Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı No C 234  kayıtlı bulunan Pafta-Harita:XXII-10.W, Ada-Parsel: C-131 10 Dönüm 3 EvlekTen oluşmaktadır. Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz’e atalarından kendilerine bağış yoluyla intikal etmiştir. Söz konusu taşınmaz mal tahsis veya eşdeğer bir mal olmayıp, Türk  Koçanlı bir maldır.

         KKTC Bakanlar Kurulu, bugünkü şartlar içinde  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iç ve dış emniyeti, selameti ve savunması için askeri tedbirlerin devam ettirilmesi kanaatine vardığından, Askeri Yasak Bölgeler Yasası’nın 3’üncü maddesine dayanarak Askeri Yasak Bölgeler Kararnamesini isdar etmiştir. KKTC topraklarında, Karasularında ve Hava Sahalarında yasaklama ve kısıtlamalar öngörülmüştür. Karada, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Emniyet Bölgeleri, Serbest Turizm Bölgeleri ile kontrollu yollar oluşturulmuştur. Sayın Zehra Yüksel  ve Sayın Şerife Derya Deniz adlarında kayıtlı bulunan taşınmaz mallarını herhangi bir şekilde kullanamamakta ve/veya söz konusu mallarını satma ve/veya inkişaf etme hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle atalarından gelen maldan veya orjinal Türk Malı Koçanlı taşınmaz mallarından mahrum oldukları açıktır. Bu kapsamda 5/1979 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Yasası’nın 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca söz konusu kişilerin zarar ziyanlarının tazmin edilmesini öngörmektedir. Dolayısı ile Sayın Mazlum Kortaş’ın yazısında   belirttiği üzere mezkur Yasa hükümleri mağdur edilen kişilerin tazmin edilmelerini öngörmediği iddiası doğru değildir veya hatalıdır.

         Ayrıca alternatif bir çözüm bulunmaması halinde Sayın Zehra Yüksel ve Sayın Şerife Derya Deniz uğradıkları mağduriyet nedeniyle hukuk yoluna başvurma hakları bulunmaktadır.

 

                                                                                     Emine DİZDARLI

                                                                            Yüksek Yönetim Denetçisi

                                                                                        (Ombudsman)

 

 

 

Print
Yayınlanma tarihi: Kas 19, 2021,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv