Yayınlanma tarihi: Eyl 8, 2021

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komites'inin 1 Eylül 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu kuralları

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne gelen yoğun talep üzerine 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 1 Eylül  2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların özeti aşağıda olduğu gibidir.

 

          1.Hava – Deniz Yolları

6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ülkemize hava – deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacaklardır. Bu siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ülkemize giriş yapamayacaklardır.

 

Siteye giriş yapan;

KKTC Vatandaşları “ADAPASS”

TC Vatandaşları “HEALTHPASS”

UK Vatandaşları “NHS QR kodlu Evrak”

Diğer ülke vatandaşları geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedeniyle kişilerin beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 9, 2021

Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

 

Kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (European Court of Human Rights, Grand Chamber) 8 Nisan 2021 tarihinde emsal olabilecek bir karar vererek aşı zorunluluğu demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna varmıştır

Çek Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuatın zorunlu olarak yapılmasını öngördüğü aşıları çocuklarına yaptırmayan veya çocuk aşılama görevine uymayı reddeden ebeveynlere idari para cezası verilmiş ve çocuklar okul öncesi dönemde okula kayıt edilmeyerek veya kaydı olan çocukların okul kayıtları silinerek okula gitmeleri engellenmiştir. Vavrika’nın 13 (0nüç) ve 14 (ondört) yaşındaki çocuklarına Çocuk Felci, Hepatit B ve Tetanos aşısı yaptırmadığı için toplamda 110 Euro tutarındaki idari para cezasına karşı açtığı davaları (Anayasa Mahkemesi de dahil) reddedilmiştir.

Diğer başvurucular Novatna, Hornych, Brozik, Dubsky ve Rolecek’in çocuklarının aşılarını yaptırdıkları hususunu ispat edemedikleri cihetle okul kayıtları silinmiş veya okul kayıt talepleri reddedilmiştir. Söz konusu kişilerin açtıkları davalar herhangi bir sonuç vermemiştir.

Bunun üzerine Vavrika ve Diğerleri altı farklı başvuru ile Çek Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinde 47621/2013, 3867/2014, 73094/2014, 19298/2015 sayılı davaları dosyalamıştırlar.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 3, 2021

Kamu Görevinde Bulunan Üst Kademe Yöneticilerinin Uymaları Gereken İlkeler:

Kamu Görevlileri görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler yanında yasal zorunlulukları bulunmaktadır.  Kamu görevlilerinin bu ilkelere uygun davranış göstermeleri adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratabilecek durumları ortadan kaldırarak kamu yönetimine halkın güvenini sağlamaya faydalı olacaktır.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 3’üncü Tefsir maddesi “Kamu Görevi”  ve “Kamu Görevlisinin” ne olduğu ve söz konusu sözcüklere nasıl bir anlam verileceği hususuna  açıklık getirmektedir. Mezkur Yasadaki tefsire göre “Kamu Görevi” Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği ve genel katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden aylık (maaş) alınarak yapılan görevleri anlatır. Yine “Kamu Görevlisi” Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren ve genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayelerden aylık (maaş) alan sürekli personeli ifade etmektedir.

Kamu görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Anayasası’na bağlı kalmak ve Yasalarını özenle uygulamak zorundadırlar.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 9, 2021

İstifa Nedeniyle Boşalan Bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında Atama Yapılmaması:

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Koral Çağman 25 Haziran 2021 tarihi itibarıyle görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.

KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında, Bakanlıklar, Anayasa’nın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de  yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak böyle bir kararname, ilgili Başbakan’ın güvenoyu alması halinde yürürlüğü girer.

Anayasamızın 108’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Bakanlık sayısı 10 (on)’dur  ve hiçbir halde Bakan sayısı  10 (on)’u aşamaz. Bakanlık merkez örgütünün kuruluşu ve hangi dairelerin ve hizmet birimlerinin hangi Bakanlığa bağlanacağı, Yasanın öngördüğü ilkelere uygun olarak çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 16, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hükümetin aldığı kanun hükmünde kararnamelerin çok uzun zamana yayılmaması, gerekiyorsa yasaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.  Örneğin bir yıl önce hazırlandığı söylenen, ‘ikinci iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili kararnamenin’ bu kadar uzun süremeyeceğini belirten Dizdarlı, “Kanun hükmünde kararname, acil durumlarda alınan karardır. Birkaç ayda tamamlanmalıdır. Bir yıl çok uzun bir süredir” dedi.

  Mecliste sıkışınca ek komite kurma alışkanlığından da vazgeçmek gerektiği belirten Dizdarlı, “Her önemli konuda ek komite kuralım, komite kararı neyse onu uygulayalım” anlayışının doğru olmadığını, meclisteki normal prosedürün uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Mecliste ne yapılması gerektiği bellidir”

  Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi için mecliste muhalefetin tepkisine rağmen oluşturulan AD-HOC komiteyle ilgili soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “AD-HOC komite konusu mahkemede görüşülüyor, bu nedenle yorum yapmam doğru değil” dedi.

  

Devamını oku
135678910Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789