Yayınlanma tarihi: Mar 11, 2021

Mormenekşe Kadınlar Derneği Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'yı ziyaret etti.

Mormenekşe Kadınlar Derneği ,"8  Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'yı ziyaret etti.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Oca 22, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi Denetçileri Kuzey Kıbrıs Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk hakkındaki eğitim programına katıldı.

İngiliz Yüksek Komiserliği'nin katkılarıyla Uluslararası Kamu Yönetimi Eğitim Merkezi'nin  (Public Administration International PAİ) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi'nin Denetçileri için Kuzey Kıbrıs Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk hakkında özel hazırlanmış 4 günlük eğitim programının ikincisi tamamlanmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Oca 20, 2021

Pandemi Sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Çerçevesinde Uyulması Gereken İlkeler:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (Covid 19) pandemisinin yol açtığı sıkıntılardan hareketle, pandemi  sürecinin işsizlik ve çalışma hakkı gibi ekonomik ve sosyal haklara etkilerinin ne denli büyük olduğu hepimizin malumudur. KKTC Sağlık Bakanlığı da pandemi  ile büyük bir mücadele verirken Corona Virüs salgınına ilişkin aldığı kararların sıkça değişmesi, kararların belirsizliği ve/veya Bakanlar Kurulu ile  KKTC Sağlık Bakanlığı arasında yaşanan yetki karmaşası vatandaşlar arasında bu sürecin doğru yönetilmediğine dair kaygılara ve güvensizliğe yol açtığı görülmektedir. Son birkaç gün içerisinde yaşadıklarımızdan  dolayı bu kaygının ve güvensizliğin toplumda had safhaya ulaştığı  ve Dairemize başvuran, telefon ile arayan ve bilgi almak isteyen kişilerin sayısının arttığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle,  45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin mezkur Yasa uyarınca görevlerinin ve yetkilerinin neler olduğu hususunu ele alarak gündemi meşgul eden konulara bir açıklık getirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Oca 8, 2021

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Seçimine İlişkin hukuki durum hakkındaki Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur. KKTC Anayasası’nın 83’üncü maddesi tahtında Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev süresi üç, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yıldır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi dördüncü yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eskilerin görevi devam eder. Anayasa hükümlerine göre, Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada da salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için beşinci oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ara 18, 2020

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının KKTC Başbakanlığı Tarafından İyileştirilmesine Yönelik Açıklaması:

KKTC Anayasası’nın 45’inci maddesi tahtında Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.  Bu ödev mevzuat uyarınca KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı’nın uhdesindedir.

Corona Virüsün (Covid 19) hızla ülkemizde yayılması nedeniyle söz konusu hastalığın önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri ve/veya usul ve esasları uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu Yasa’nın 7’nci maddesi uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin görevleri arasında Bakanlık bünyesinde bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü, çalışmalarının koordinasyonu, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesi, bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlamak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin üst komitesi olduğundan bu komitelerden gelen bilgi ve önerileri göz önünde bulundurmak ve yapılacak çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate  almak ve izlemek, plan ve rehberleri eylem planları şeklinde geliştirmek ve güncellemek için gerekli çalışmayı yapmak veya yaptırmak vardır.

 

Devamını oku
123578910Last

«Mart 2023»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272812345
678910
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in  Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Derya Atamer'in Raporunu yayınladı.

           

 

          Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Alsancak Belediyesi Başkanlığına ikametgahı olan Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Apartmanında yaşanan rahatsızlıklarının giderilmesi konulu 9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olan dilekçelerine bir cevap almadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.  

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

            Sayın Derya Atamer 21 Mart 2022 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Şehit Türker Sokak Reyna Plaza Aparmanı numara 5 Alsancak Girne adresinde ikamet ettiğini, Alsancak Belediye Başkanlığına Reyna Plaza Apartmanında yaşamış olduğu rahatsızlıkları konu ettiği  9 Aralık 2021 ve 17 Şubat 2022 tarihli dilekçelerine bir cevap alamadığı iddiasının soruşturulması maksadıyla Alsancak Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

Devamını oku
1112
131415
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Serbay Erdemirci'nin Raporunu yayınladı.

 

            Dairemize başvuruda bulunan Sayın Serbay Erdemirci  Güzelyurt Akçay Köyünde tarımsal amaçlı kullanmak için kendisine kiralanan arazinin başka bir kişiye kiralandığını iddia ederek bu kiralamanın hangi gerekçeyle yapıldığı hususunda KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden şikayetçi olduğunu belirterek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir       

            Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.  

Devamını oku
16171819
20212223242526
272829303112
3456789