Yayınlanma tarihi: Oca 22, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi Denetçileri Kuzey Kıbrıs Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk hakkındaki eğitim programına katıldı.

İngiliz Yüksek Komiserliği'nin katkılarıyla Uluslararası Kamu Yönetimi Eğitim Merkezi'nin  (Public Administration International PAİ) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi'nin Denetçileri için Kuzey Kıbrıs Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk hakkında özel hazırlanmış 4 günlük eğitim programının ikincisi tamamlanmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Oca 20, 2021

Pandemi Sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Çerçevesinde Uyulması Gereken İlkeler:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (Covid 19) pandemisinin yol açtığı sıkıntılardan hareketle, pandemi  sürecinin işsizlik ve çalışma hakkı gibi ekonomik ve sosyal haklara etkilerinin ne denli büyük olduğu hepimizin malumudur. KKTC Sağlık Bakanlığı da pandemi  ile büyük bir mücadele verirken Corona Virüs salgınına ilişkin aldığı kararların sıkça değişmesi, kararların belirsizliği ve/veya Bakanlar Kurulu ile  KKTC Sağlık Bakanlığı arasında yaşanan yetki karmaşası vatandaşlar arasında bu sürecin doğru yönetilmediğine dair kaygılara ve güvensizliğe yol açtığı görülmektedir. Son birkaç gün içerisinde yaşadıklarımızdan  dolayı bu kaygının ve güvensizliğin toplumda had safhaya ulaştığı  ve Dairemize başvuran, telefon ile arayan ve bilgi almak isteyen kişilerin sayısının arttığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle,  45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin mezkur Yasa uyarınca görevlerinin ve yetkilerinin neler olduğu hususunu ele alarak gündemi meşgul eden konulara bir açıklık getirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Oca 8, 2021

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Seçimine İlişkin hukuki durum hakkındaki Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur. KKTC Anayasası’nın 83’üncü maddesi tahtında Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev süresi üç, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yıldır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi dördüncü yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eskilerin görevi devam eder. Anayasa hükümlerine göre, Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada da salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için beşinci oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ara 18, 2020

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının KKTC Başbakanlığı Tarafından İyileştirilmesine Yönelik Açıklaması:

KKTC Anayasası’nın 45’inci maddesi tahtında Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.  Bu ödev mevzuat uyarınca KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı’nın uhdesindedir.

Corona Virüsün (Covid 19) hızla ülkemizde yayılması nedeniyle söz konusu hastalığın önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri ve/veya usul ve esasları uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu Yasa’nın 7’nci maddesi uyarınca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin görevleri arasında Bakanlık bünyesinde bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü, çalışmalarının koordinasyonu, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesi, bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlamak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin üst komitesi olduğundan bu komitelerden gelen bilgi ve önerileri göz önünde bulundurmak ve yapılacak çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate  almak ve izlemek, plan ve rehberleri eylem planları şeklinde geliştirmek ve güncellemek için gerekli çalışmayı yapmak veya yaptırmak vardır.

 

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Tem 17, 2020

Ombudsman Emine Dizdarlı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda oluşturulan Komiteler hakkındaki açıklaması.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona Virüs (Covid 19) Kuzey Kıbrıs’ta takriben Mart 2020 tarihinde hayatımıza girmiştir. KKTC Bakanlar Kurulu ülkemizde tespit edilen Corona Virüs (Covid 19) hastalığını 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-1) 773-2020 sayı ve 11 Haziran 2020 tarih, E.T(K-1) 778-2020 sayı ve 21 Haziran 2020 tarih ile E.T(K-1) 848-2020 sayı ve 25 Haziran 2020 tarihli kararları iptal etmiştir. Yine, Bakanlar Kurulu Kuzey Kıbrıs’a giriş-çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda  KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar vermiştir.

Devamını oku
First45679111213Last

«Haziran 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Bohur Özoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın Bohur Özoğlu, Dairemize başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde, Sayın Zeynep Açıkada’ya KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazi verildiğini, bahse konu arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Sayın Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 yılında kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde Dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Sayın Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek soruşturma başlatılmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
29
Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, İlkan Varol'u ziyaret etti.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. 

Devamını oku
30
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Konce Kortay'ın raporunu yayınladı.

         

   Sayın Konce Kortay n/d Konce Ali, Girne kazası Esentepe köyünde bulunan taşınmaz malının 2006 yılında belirlenen sınırlarının sonradan değiştirildiğini, bunun hangi gerekçeye dayanarak yapıldığını öğrenmek için 25 Ekim 2021 tarihinde İskan Komitesi Başkanlığına ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne birer dilekçe ile başvurduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

          Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
3112
3456789
10111213
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Taner Derviş'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Taner Derviş, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Girne Karaoğlanoğlu bölgesi kıyı şeridindeki bazı uygulamalarla ilgili olarak Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
141516
17181920
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol  Sayın Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Sayın Kubilay Kızılcık, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223
24252627282930
1234567

Arşiv