Yayınlanma tarihi: Haz 30, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şükrü Alkaya'nın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Şükrü Alkaya, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğüne işvereni Levent Gıda (Foods) Ltd. tarafından yapılan 18 Ocak 2016 tarihli İş Yasası hüküm ve ilkelerine aykırı bildirim neticesinde hizmet akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini, tazminatını alamadığını, bu nedenle maddi ve manevi mağduriyet yaşadığını ve İşe Giriş-İşten Ayrılma Bildirgesine veya  resmi belgelere mesnetsiz biçimde kayıt düşülmesi neticesinde haksız bir suç isnatı ile yüz yüze kaldığını iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 17, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Serdinç Maypa'nın raporunu yayınladı.

   

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Biriminin Kazı Kazan Tombala adı altında oynattığı şans oyunlarında şans kartlarının özel bölümlerinin kazınmadan kazanacak olan kartların anlaşıldığını ve bu nedenle şans oyunlarında hile ve/veya şaibe olduğunu  iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından Hindistan’da bulunan  Eagle Press Private Limited Şirketi ile akdedilen Kazı Hemen Kazan Oyunları Sözleşmesi tahtında bastırılan Kazı Kazan Tombala biletlerinin veya şans oyunları kuponlarının her sırasında 5 rakam yer aldığını, 10 kolondan oluştuğunu ve mezkur kartın kapalı özel bölümlerinin üzerinde kazınmadan görülebilen 50 adet rakamın bulunduğunu, bu rakamlardan farklı iki kolonda herhangi bir rakamın iki kez yazılmış olması halinde ilgili kuponun ikramiye kazandığının tespit edilebildiğini iddia etmiştir

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 16, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hükümetin aldığı kanun hükmünde kararnamelerin çok uzun zamana yayılmaması, gerekiyorsa yasaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.  Örneğin bir yıl önce hazırlandığı söylenen, ‘ikinci iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili kararnamenin’ bu kadar uzun süremeyeceğini belirten Dizdarlı, “Kanun hükmünde kararname, acil durumlarda alınan karardır. Birkaç ayda tamamlanmalıdır. Bir yıl çok uzun bir süredir” dedi.

  Mecliste sıkışınca ek komite kurma alışkanlığından da vazgeçmek gerektiği belirten Dizdarlı, “Her önemli konuda ek komite kuralım, komite kararı neyse onu uygulayalım” anlayışının doğru olmadığını, meclisteki normal prosedürün uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Mecliste ne yapılması gerektiği bellidir”

  Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi için mecliste muhalefetin tepkisine rağmen oluşturulan AD-HOC komiteyle ilgili soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “AD-HOC komite konusu mahkemede görüşülüyor, bu nedenle yorum yapmam doğru değil” dedi.

  

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 9, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Personelin hak, ödev ve sorumluluklarını belirleyen bazı konularda usulsüzlükler yapıldığına ilişkin almış olduğumuz duyumlar neticesinde Dairemiz bir soruşturma başlatmıştır.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Başvuru konusu iddiaları sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için konunun dört başlık altında incelenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 • Personel Kadro Cetvellerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde oluşturulup personel atandığı;
 • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personeli Sayın Ayşe Esmer ve Sayın Abdülvahap Demir’in işe gelmedikleri ve/veya izinli oldukları günlerde fazla mesai ödeneği aldıkları;
 • Sayaç Kesme-Bağlama Nöbetçi Tahsisatı olarak anılan tahsisatı alan kişilerin ilgili bölümde çalışmadıkları;
 • Sayın Abdullah Çorbacı ile Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu isimli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personelinin kadroları ve izin kullanma biçimleri aynı olmasına rağmen Sayın Abdullah Çorbacı emekli olabiliyorken Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu’nun emekli olamaması.
Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Haz 7, 2021

Eski Eserleri Koruma Görevi

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi  (Ombudsman) Dairesi Yasası’nın 15’inci maddesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen harekete geçebileceğini öngörmektedir. 1 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Arkeoloji Müzesinin kurulmasına ilişkin basında yayınlanan haberlere istinaden kamu yararı , toplumsal ilgi ve menfaatin bulunması nedeniyle KKTC Anayasası ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu konusunda bir açıklama yapma gereğini duymuş bulunuyoruz.

KKTC Anayasası’nın 39’uncu maddesi tahtında Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunmasını sağlar, bu amaçla düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemler alır. Devlet bu amaçla gerekli önlemleri alır ve yasal düzenlemeler yapar. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası’nı yapmıştır.

Devamını oku
12

«Haziran 2021»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
31123
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şaban Emre'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şaban Emre'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuran Sayın Şaban Emre, İhale Makamı olan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü’nce 8,000 Hektarlık orman sahasının “Çam Kese Böceği İçin Havadan Biyolojik İlaçlama İhalesi” Zeyilnamesinin ilk halindeki “Larva Mücadelesi için Kullanılacak Sıvı Konsantrasyonlu Biyolojik Larvasit için Aranan Sartlar ve Sunulması Gereken Belgeler” başlığı altındaki 2.4’üncü maddesindeki Bacillus Thuringiensis var. kurstaki ve potensi en az 16.000 CLU/mg (Cabbage Looper Units) uluslararası birim (IU/mg)  olmalı ve bu husus belgelenmelidir kısmının 16,700 CLU/mg olarak değiştirildiğini, daha önceki yıllarda yayımlanan İhale Şartnamelerinde de bu değerin 16,000 CLU/mg olduğunu, yapılan değişiklikten dolayı ihalenin rekabete açık olmadığından ötürü bir mağduriyet yaşadığını ileri sürerek konunun Dairemiz tarafından soruşturulması talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
456
7
Eski Eserleri Koruma Görevi

Eski Eserleri Koruma Görevi

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi  (Ombudsman) Dairesi Yasası’nın 15’inci maddesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen harekete geçebileceğini öngörmektedir. 1 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Arkeoloji Müzesinin kurulmasına ilişkin basında yayınlanan haberlere istinaden kamu yararı , toplumsal ilgi ve menfaatin bulunması nedeniyle KKTC Anayasası ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu konusunda bir açıklama yapma gereğini duymuş bulunuyoruz.

KKTC Anayasası’nın 39’uncu maddesi tahtında Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunmasını sağlar, bu amaçla düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemler alır. Devlet bu amaçla gerekli önlemleri alır ve yasal düzenlemeler yapar. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası’nı yapmıştır.

Devamını oku
89
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Personelin hak, ödev ve sorumluluklarını belirleyen bazı konularda usulsüzlükler yapıldığına ilişkin almış olduğumuz duyumlar neticesinde Dairemiz bir soruşturma başlatmıştır.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Başvuru konusu iddiaları sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için konunun dört başlık altında incelenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 • Personel Kadro Cetvellerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde oluşturulup personel atandığı;
 • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personeli Sayın Ayşe Esmer ve Sayın Abdülvahap Demir’in işe gelmedikleri ve/veya izinli oldukları günlerde fazla mesai ödeneği aldıkları;
 • Sayaç Kesme-Bağlama Nöbetçi Tahsisatı olarak anılan tahsisatı alan kişilerin ilgili bölümde çalışmadıkları;
 • Sayın Abdullah Çorbacı ile Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu isimli Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personelinin kadroları ve izin kullanma biçimleri aynı olmasına rağmen Sayın Abdullah Çorbacı emekli olabiliyorken Sayın Yusuf Öner Yaralıoğlu’nun emekli olamaması.
Devamını oku
10111213
141516
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hükümetin aldığı kanun hükmünde kararnamelerin çok uzun zamana yayılmaması, gerekiyorsa yasaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.  Örneğin bir yıl önce hazırlandığı söylenen, ‘ikinci iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili kararnamenin’ bu kadar uzun süremeyeceğini belirten Dizdarlı, “Kanun hükmünde kararname, acil durumlarda alınan karardır. Birkaç ayda tamamlanmalıdır. Bir yıl çok uzun bir süredir” dedi.

  Mecliste sıkışınca ek komite kurma alışkanlığından da vazgeçmek gerektiği belirten Dizdarlı, “Her önemli konuda ek komite kuralım, komite kararı neyse onu uygulayalım” anlayışının doğru olmadığını, meclisteki normal prosedürün uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Mecliste ne yapılması gerektiği bellidir”

  Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi için mecliste muhalefetin tepkisine rağmen oluşturulan AD-HOC komiteyle ilgili soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “AD-HOC komite konusu mahkemede görüşülüyor, bu nedenle yorum yapmam doğru değil” dedi.

  

Devamını oku
17
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Serdinç Maypa'nın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Serdinç Maypa'nın raporunu yayınladı.

   

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Biriminin Kazı Kazan Tombala adı altında oynattığı şans oyunlarında şans kartlarının özel bölümlerinin kazınmadan kazanacak olan kartların anlaşıldığını ve bu nedenle şans oyunlarında hile ve/veya şaibe olduğunu  iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Serdinç Maypa KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından Hindistan’da bulunan  Eagle Press Private Limited Şirketi ile akdedilen Kazı Hemen Kazan Oyunları Sözleşmesi tahtında bastırılan Kazı Kazan Tombala biletlerinin veya şans oyunları kuponlarının her sırasında 5 rakam yer aldığını, 10 kolondan oluştuğunu ve mezkur kartın kapalı özel bölümlerinin üzerinde kazınmadan görülebilen 50 adet rakamın bulunduğunu, bu rakamlardan farklı iki kolonda herhangi bir rakamın iki kez yazılmış olması halinde ilgili kuponun ikramiye kazandığının tespit edilebildiğini iddia etmiştir

Devamını oku
181920
21222324252627
282930
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şükrü Alkaya'nın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şükrü Alkaya'nın raporunu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Sayın Şükrü Alkaya, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğüne işvereni Levent Gıda (Foods) Ltd. tarafından yapılan 18 Ocak 2016 tarihli İş Yasası hüküm ve ilkelerine aykırı bildirim neticesinde hizmet akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini, tazminatını alamadığını, bu nedenle maddi ve manevi mağduriyet yaşadığını ve İşe Giriş-İşten Ayrılma Bildirgesine veya  resmi belgelere mesnetsiz biçimde kayıt düşülmesi neticesinde haksız bir suç isnatı ile yüz yüze kaldığını iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Devamını oku
1234
56789
İstifa Nedeniyle Boşalan Bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında Atama Yapılmaması:

İstifa Nedeniyle Boşalan Bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında Atama Yapılmaması:

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Koral Çağman 25 Haziran 2021 tarihi itibarıyle görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.

KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında, Bakanlıklar, Anayasa’nın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de  yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak böyle bir kararname, ilgili Başbakan’ın güvenoyu alması halinde yürürlüğü girer.

Anayasamızın 108’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Bakanlık sayısı 10 (on)’dur  ve hiçbir halde Bakan sayısı  10 (on)’u aşamaz. Bakanlık merkez örgütünün kuruluşu ve hangi dairelerin ve hizmet birimlerinin hangi Bakanlığa bağlanacağı, Yasanın öngördüğü ilkelere uygun olarak çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Devamını oku
1011

Arşiv