Yayınlanma tarihi: May 26, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Umut Taner Akbulut'un raporunu yayınladı.

Sayın Umut Taner Akbulut, direktörü olduğu    Akbulut Brothers Otomotiv Ltd adında kayıtlı JR 821 plakalı Mercedes E 320    ticari salon aracın kasasının kaza neticesinde kullanılamaz durumda olduğu hususu KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü   tarafından tespit edilmesi üzerine ilgili Müdürlük tarafından  Akbulut Brothers Otomotiv Ltd’e 1 adet salon araç kasası ithalat izni verildiğini,     bahse konu ithal izni uyarınca 26 Temmuz 2019 tarihinde   Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nden söz konusu kasanın ve aksamlarının ithalatı gerçekleştirildiğini, mezkur araç kasasının vergilendirilmesi için KKTC Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’ne başvurduğunu, ithal edilen kasa ve aksamları için  gerekenden fazla gümrük resim, harç, kdv ve stopaj ödediğini ve yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.     

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.      

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: May 25, 2021

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü 2021 Dünya Konferansı

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü (International Ombudsman Institute) 25 Mayıs 2021 ile 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında 12’nci ioi Dünya Konferansı düzenliyor. Genel Kurul’un, 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılması öngörülürken farklı zaman dilimlerinde ve farklı ülkelerde görev yapan oy  kullanabilecek (Voting Member) üyelerin ve/veya Ombudsmanların Genel Kurul’da oy kullanmalarına olanak sağlamak üzere oylama 24 Mayıs 2021 tarihinde açılmış ve Genel Kurul’un yer alacağı 25 Mayıs 2021 tarihi saat 13.00’e kadar davam edecektir. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı da Genel Kurul’da değiştirilmesi öngörülen tüzük değişiklikleri ile ilgili oyunu kullanarak katkı yapmıştır.

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü Başkanı Sayın Peter Tyndall on-line yapılacak IOI Konferans Açılış sayfasında Konferans Katılım sayfasında yayınladığı, Türkçe mesajında Konferans teması olan “Sessizlerde Ses Vermek” “Giving Voice to the Voiceless” konusunda bilgi vermiştir.

 

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: May 5, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Zafar Hussain Munshi Khan'ın raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan, 16 Ekim 2008 tarihinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, Girne Bölge Amirliği’ne 01 Ocak 2001 ile 15 Mayıs 2003 ve 16 Eylül 2003 ile 30 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan dönemler için 21,800 Türk Lirası tutarında yatırım yapmasına rağmen yaşlılık aylığı (emeklilik) için gerekli işlemlerin KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmadığını iddia ederek Dairemize başvuruda bulunmuş ve konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü nezdinde yaptığımız soruşturmada 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca 115309 sigorta numarası ile kayıtlı bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın İşe Giriş Çıkış Dökümünde ilk sigorta kayıt tarihinin 1 Haziran 1979 olup 30 Haziran 2007 tarihinden sonra herhangi bir kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Sayın Khan’ın KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığı yapmış olduğumuz tespitler arasında yer almaktadır. Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın bu süre zarfında 3718 gün prim yatırımı vardır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: May 3, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Osman Kutup'un raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Osman Kutup Gazimağusa Surları dışında Namık Kemal Lisesi yanında bulunan Kutup Osman Türbe ve Tekkesi içerisinde yer alan Dergah binalarında tadilatlar yapıldığını, mezkur binalara tuvaletler eklendiğini ve 2 adet septik kuyunun yapılması için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir izin alınmadığını ve söz konusu yerin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edildiğini iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

İlgili tarihte KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sayın Fuat Azimli ayni zamanda Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na Başkanlık etmekte idi. Sayın Fuat Azimli’nin  6 Eylül 2018 tarihli yazısında Kutup Osman Türbe ve Tekkesi Dergahı dahilinde yapılan tuvalet ve kuyulardan Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir tamir, tadilat ve imar izni alınmadığını ve/veya söz konusu yere herhangi bir izin verilmediğini, mezkur yerde Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından izinsiz yapılan herhangi bir tamir veya tadilat tespit edilemediğini,  Kutup Osman Tekkesi’nin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edilip edilmediği konusunda bilgilerinin olmadığını ve bu konuda herhangi bir tespit yapılamadığını belirtmiştir.

Devamını oku

«Mayıs 2021»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
26
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hikmet Bizden'in raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hikmet Bizden'in raporunu yayınladı.

 

     Dairemize başvuruda bulunan Sayın Hikmet Bizden, Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in Genel Kurul Toplantısının ve Komite Seçiminin 1982 yılından itibaren yapılmadığını ve bu hususta KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine 08 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu  dilekçesine herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Hikmet Bizden  53 imzadan oluşan dilekçesini KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine 8 Ağustos 2020 tarihinde Alındı Belgesi karşılığında verdiklerini, yapmış oldukları dilekçede Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in Genel Kurul Toplantısının ve bu toplantıda yapılması öngörülen Komite Seçimlerine  olanak sağlayacak çağrının neden yapılamadığı sorulmuş ancak mezkur Bakanlıktan bir cevap alınamamıştır. Ayrıca Sayın Bizden Dairemize yapmış olduğu başvurusunda 13 Nisan 2009, 22 Nisan 2009, 27 Nisan 2009, 23 Haziran 2009, 30 Haziran 2009, 30 Haziran 2009, 14 Temmuz 2009, 12 Aralık 2009, 12 Aralık 2009, 11 Ocak 2010, 18 Ocak 2010 ve 18 Mayıs 2010 tarihlerinde de KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine bu konuyla ilgili bir çok dilekçe yaparak başvurmasına rağmen bu dilekçelerine de herhangi bir cevap alamadığını ileri sürmüş ve sadece 18 Haziran 2009 tarihli dilekçesine cevaben  KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in teftiş sonuçlarının tamamlanmasından sonra en erken bir sürede Kooperatifin Özel ve Yıllık Genel Kurulunun yapılacağı bildirilmiştir.

Devamını oku
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Çağlayan Cesurer, Sayın Erkut Çakır, Sayın Murat Ulubey ve Sayın Hakan Kahraman'ın  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Çağlayan Cesurer, Sayın Erkut Çakır, Sayın Murat Ulubey ve Sayın Hakan Kahraman'ın raporunu yayınladı.

Sayın Çağlayan Cesurer, Sayın Erkut Çakır, Sayın Murat Ulubey ve Sayın Hakan Kahraman,  15 Mayıs 2020 tarihinde çalıştıkları kurum olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Kurumdaki çeşitli münhal pozisyonların doldurulması için yapılmış olan sözlü mülakat sonucunda terfi ettirilip ettirilmedikleriyle ilgili  bilgilendirme talep eden birer dilekçe verdiklerini ancak mezkur dilekçelerine herhangi bir cevap alamadıklarını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 17 Ekim 2019 tarih ve EO/157/2019 sayılı kararına istinaden aylıkçı kadrolara Mühendis, Yüksek Tekniker, Tekniker, Teknisyen, Tesisat Kontrol Hizmetleri, Ambar Emini, Genel Hizmet Memuru, Sayaç Okuyucu/Tahsildar ve işçi kadroları için Teknisyen Özel, Teknisyen A-B, Şöför A, Genel Hizmet İşçi A mevkiilerinin doldurulması için Toplu İş Sözleşmesi Personel Terfi İlkeleri’nin 7’nci maddesi uyarınca müracaat kabul etmiştir. Münhal müracaatlar 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren 10 iş günü olup,      25 Kasım 2019 tarihinde mesai hitamında son bulmuştur. Bunu müteakip söz konusu Terfi Mülakatı Güzelyurt Bölge Amirliği için 26 Aralık 2019 tarihinde, İskele Bölge Amirliği için 18 Aralık 2019 tarihinde, Gazimağusa Bölge Amirliği için 2 Ocak 2020 ve Lefkoşa Bölge Amirliği için 20 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.

Devamını oku
293012
3
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Osman Kutup'un raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Osman Kutup'un raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Osman Kutup Gazimağusa Surları dışında Namık Kemal Lisesi yanında bulunan Kutup Osman Türbe ve Tekkesi içerisinde yer alan Dergah binalarında tadilatlar yapıldığını, mezkur binalara tuvaletler eklendiğini ve 2 adet septik kuyunun yapılması için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir izin alınmadığını ve söz konusu yerin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edildiğini iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

İlgili tarihte KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sayın Fuat Azimli ayni zamanda Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na Başkanlık etmekte idi. Sayın Fuat Azimli’nin  6 Eylül 2018 tarihli yazısında Kutup Osman Türbe ve Tekkesi Dergahı dahilinde yapılan tuvalet ve kuyulardan Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir tamir, tadilat ve imar izni alınmadığını ve/veya söz konusu yere herhangi bir izin verilmediğini, mezkur yerde Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından izinsiz yapılan herhangi bir tamir veya tadilat tespit edilemediğini,  Kutup Osman Tekkesi’nin Dini Tarikatlar tarafından izinsiz işgal edilip edilmediği konusunda bilgilerinin olmadığını ve bu konuda herhangi bir tespit yapılamadığını belirtmiştir.

Devamını oku
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Zafar Hussain Munshi Khan'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Zafar Hussain Munshi Khan'ın raporunu yayınladı.

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan, 16 Ekim 2008 tarihinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, Girne Bölge Amirliği’ne 01 Ocak 2001 ile 15 Mayıs 2003 ve 16 Eylül 2003 ile 30 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan dönemler için 21,800 Türk Lirası tutarında yatırım yapmasına rağmen yaşlılık aylığı (emeklilik) için gerekli işlemlerin KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmadığını iddia ederek Dairemize başvuruda bulunmuş ve konunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü nezdinde yaptığımız soruşturmada 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca 115309 sigorta numarası ile kayıtlı bulunan Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın İşe Giriş Çıkış Dökümünde ilk sigorta kayıt tarihinin 1 Haziran 1979 olup 30 Haziran 2007 tarihinden sonra herhangi bir kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Sayın Khan’ın KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığı yapmış olduğumuz tespitler arasında yer almaktadır. Sayın Zafar Hussain Munshi Khan’ın bu süre zarfında 3718 gün prim yatırımı vardır.

Devamını oku
6789
10111213141516
17181920212223
2425
Uluslararası Ombudsman Enstitüsü 2021 Dünya Konferansı

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü 2021 Dünya Konferansı

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü (International Ombudsman Institute) 25 Mayıs 2021 ile 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında 12’nci ioi Dünya Konferansı düzenliyor. Genel Kurul’un, 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılması öngörülürken farklı zaman dilimlerinde ve farklı ülkelerde görev yapan oy  kullanabilecek (Voting Member) üyelerin ve/veya Ombudsmanların Genel Kurul’da oy kullanmalarına olanak sağlamak üzere oylama 24 Mayıs 2021 tarihinde açılmış ve Genel Kurul’un yer alacağı 25 Mayıs 2021 tarihi saat 13.00’e kadar davam edecektir. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı da Genel Kurul’da değiştirilmesi öngörülen tüzük değişiklikleri ile ilgili oyunu kullanarak katkı yapmıştır.

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü Başkanı Sayın Peter Tyndall on-line yapılacak IOI Konferans Açılış sayfasında Konferans Katılım sayfasında yayınladığı, Türkçe mesajında Konferans teması olan “Sessizlerde Ses Vermek” “Giving Voice to the Voiceless” konusunda bilgi vermiştir.

 

Devamını oku
26
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Umut Taner Akbulut'un raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Umut Taner Akbulut'un raporunu yayınladı.

Sayın Umut Taner Akbulut, direktörü olduğu    Akbulut Brothers Otomotiv Ltd adında kayıtlı JR 821 plakalı Mercedes E 320    ticari salon aracın kasasının kaza neticesinde kullanılamaz durumda olduğu hususu KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü   tarafından tespit edilmesi üzerine ilgili Müdürlük tarafından  Akbulut Brothers Otomotiv Ltd’e 1 adet salon araç kasası ithalat izni verildiğini,     bahse konu ithal izni uyarınca 26 Temmuz 2019 tarihinde   Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nden söz konusu kasanın ve aksamlarının ithalatı gerçekleştirildiğini, mezkur araç kasasının vergilendirilmesi için KKTC Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’ne başvurduğunu, ithal edilen kasa ve aksamları için  gerekenden fazla gümrük resim, harç, kdv ve stopaj ödediğini ve yapılan hesaplamanın hatalı olduğunu iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.     

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.      

Devamını oku
27282930
31123
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şaban Emre'nin  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Şaban Emre'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuran Sayın Şaban Emre, İhale Makamı olan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü’nce 8,000 Hektarlık orman sahasının “Çam Kese Böceği İçin Havadan Biyolojik İlaçlama İhalesi” Zeyilnamesinin ilk halindeki “Larva Mücadelesi için Kullanılacak Sıvı Konsantrasyonlu Biyolojik Larvasit için Aranan Sartlar ve Sunulması Gereken Belgeler” başlığı altındaki 2.4’üncü maddesindeki Bacillus Thuringiensis var. kurstaki ve potensi en az 16.000 CLU/mg (Cabbage Looper Units) uluslararası birim (IU/mg)  olmalı ve bu husus belgelenmelidir kısmının 16,700 CLU/mg olarak değiştirildiğini, daha önceki yıllarda yayımlanan İhale Şartnamelerinde de bu değerin 16,000 CLU/mg olduğunu, yapılan değişiklikten dolayı ihalenin rekabete açık olmadığından ötürü bir mağduriyet yaşadığını ileri sürerek konunun Dairemiz tarafından soruşturulması talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
456

Arşiv