Yayınlanma tarihi: Ağu 24, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Filiz Ateşyürür'ün raporunu yayınladı.

 

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Yeşiltepe Mahallesinde kain taşınmaz malının bitişiğindeki parselin mal sahiplerinin, bölgedeki yeşil alana kamu yolu açılması talebiyle Alsancak Belediyesi’ne müracaat ettiklerini iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi, Pafta/Harita: S30-A-20-A-3-B, Blok/Ada 113’deki 70 numaralı parselin mal sahibidir. Aynı Pafta/Harita içerisindeki 61 numaralı Parselin mülkiyeti Sayın Fatma Avcı’ya aittir. Bitişikteki 69 numaralı Parsel, Tapu ve Kadastro Dairesi, LKD-122/2019 numaralı dosya tahtında bölünmüş ve Parsel 92 ve 118 (Yeni K.No.411-454) oluşturulmuştur. Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi’ne göre söz konusu bölünme sonrası ilgili bölgedeki 1272,47 metre karelik yeşil alan, Parsel 5 olarak Girne Kaymakamlığı’nın mülkiyetine verilmiştir. Bunların hemen altındaki 75 numaralı Parsel ise başka bir şahsın malıdır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 10, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Rıfat Kasap'ın raporunu yayınladı.

 

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Rıfat Kasap Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Koçanı No:1481 tahtında adında kayıtlı bulunan Girne Kazası, Ağırdağ Köyü, Pafta/Harita :XII/51, Parsel no:28, Sarı Suluk Mevki’nde kain tarlanın içerisinden atık su kanalları geçtiğini, çevredeki işyerlerinin atık suları ile yoğun yağışlardan dolayı biriken yağmur suları mezkur tarla üzerinde birikerek gelişi güzel aktığını ve/veya söz konusu suların taşarak, tarlasında bulunan sebze ve meyve bitkilerine zarar verdiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetinin giderilmesi için yardım talep etmiştir. 

 Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Sayın Kasap’ın iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada   KKTC İçişleri Bakanlığı, Girne Kaymakamı Sayın Sinan Güneş’in konuya ilişkin 21 Ekim 2020 tarihli yazısında Sayın Rıfat Kasap’ın Girne Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi verdiğini, Kaymakamlık nezdinde yaptıkları incelemede söz konusu atık suların 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 16’ıncı maddesinin 15’inci fıkrası kapsamında olduğundan konunun yetkili makam olan Dikmen Belediyesi’ne 24 Eylül 2020 tarihli yazı ile iletildildiğini ve bu durumun yazılı olarak Sayın Kasap’ın bilgisine getirildiğini belirtmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 9, 2021

Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

 

Kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (European Court of Human Rights, Grand Chamber) 8 Nisan 2021 tarihinde emsal olabilecek bir karar vererek aşı zorunluluğu demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna varmıştır

Çek Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuatın zorunlu olarak yapılmasını öngördüğü aşıları çocuklarına yaptırmayan veya çocuk aşılama görevine uymayı reddeden ebeveynlere idari para cezası verilmiş ve çocuklar okul öncesi dönemde okula kayıt edilmeyerek veya kaydı olan çocukların okul kayıtları silinerek okula gitmeleri engellenmiştir. Vavrika’nın 13 (0nüç) ve 14 (ondört) yaşındaki çocuklarına Çocuk Felci, Hepatit B ve Tetanos aşısı yaptırmadığı için toplamda 110 Euro tutarındaki idari para cezasına karşı açtığı davaları (Anayasa Mahkemesi de dahil) reddedilmiştir.

Diğer başvurucular Novatna, Hornych, Brozik, Dubsky ve Rolecek’in çocuklarının aşılarını yaptırdıkları hususunu ispat edemedikleri cihetle okul kayıtları silinmiş veya okul kayıt talepleri reddedilmiştir. Söz konusu kişilerin açtıkları davalar herhangi bir sonuç vermemiştir.

Bunun üzerine Vavrika ve Diğerleri altı farklı başvuru ile Çek Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinde 47621/2013, 3867/2014, 73094/2014, 19298/2015 sayılı davaları dosyalamıştırlar.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 3, 2021

Kamu Görevinde Bulunan Üst Kademe Yöneticilerinin Uymaları Gereken İlkeler:

Kamu Görevlileri görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler yanında yasal zorunlulukları bulunmaktadır.  Kamu görevlilerinin bu ilkelere uygun davranış göstermeleri adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratabilecek durumları ortadan kaldırarak kamu yönetimine halkın güvenini sağlamaya faydalı olacaktır.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 3’üncü Tefsir maddesi “Kamu Görevi”  ve “Kamu Görevlisinin” ne olduğu ve söz konusu sözcüklere nasıl bir anlam verileceği hususuna  açıklık getirmektedir. Mezkur Yasadaki tefsire göre “Kamu Görevi” Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği ve genel katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden aylık (maaş) alınarak yapılan görevleri anlatır. Yine “Kamu Görevlisi” Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren ve genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayelerden aylık (maaş) alan sürekli personeli ifade etmektedir.

Kamu görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Anayasası’na bağlı kalmak ve Yasalarını özenle uygulamak zorundadırlar.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Ağu 3, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın İlke Özgür Davulcu'nun raporunu yayınladı.

 

Sayın İlke Özgür Davulcu Dairemize yaptığı başvuruda Kamu Görevlileri için, mükellef askerlikte geçen süre, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklendiğini, Özel Sektör çalışanları için, mükellef askerlikte geçen süre, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenmediğini, bu durumun da emeklilik sürelerinin hesaplanması açısından Kamu Görevlileri ile Özel Sektör çalışanları arasında fark yaratarak Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek bu hususların soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olup raporu hazırlanmış ve bu kapsamda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü nezdinde soruşturma başlatılmıştır.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası, 30/1996 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilerek Hesaplanması Yasası ile 38/2017 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasasının yürütülmesinden sorumludur.

Devamını oku

«Ağustos 2021»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2627282930311
2345678
9
Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?

 

Kısa bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (European Court of Human Rights, Grand Chamber) 8 Nisan 2021 tarihinde emsal olabilecek bir karar vererek aşı zorunluluğu demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna varmıştır

Çek Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuatın zorunlu olarak yapılmasını öngördüğü aşıları çocuklarına yaptırmayan veya çocuk aşılama görevine uymayı reddeden ebeveynlere idari para cezası verilmiş ve çocuklar okul öncesi dönemde okula kayıt edilmeyerek veya kaydı olan çocukların okul kayıtları silinerek okula gitmeleri engellenmiştir. Vavrika’nın 13 (0nüç) ve 14 (ondört) yaşındaki çocuklarına Çocuk Felci, Hepatit B ve Tetanos aşısı yaptırmadığı için toplamda 110 Euro tutarındaki idari para cezasına karşı açtığı davaları (Anayasa Mahkemesi de dahil) reddedilmiştir.

Diğer başvurucular Novatna, Hornych, Brozik, Dubsky ve Rolecek’in çocuklarının aşılarını yaptırdıkları hususunu ispat edemedikleri cihetle okul kayıtları silinmiş veya okul kayıt talepleri reddedilmiştir. Söz konusu kişilerin açtıkları davalar herhangi bir sonuç vermemiştir.

Bunun üzerine Vavrika ve Diğerleri altı farklı başvuru ile Çek Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinde 47621/2013, 3867/2014, 73094/2014, 19298/2015 sayılı davaları dosyalamıştırlar.

Devamını oku
10
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Rıfat Kasap'ın  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Rıfat Kasap'ın raporunu yayınladı.

 

 

Dairemize başvuruda bulunan Sayın Rıfat Kasap Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Koçanı No:1481 tahtında adında kayıtlı bulunan Girne Kazası, Ağırdağ Köyü, Pafta/Harita :XII/51, Parsel no:28, Sarı Suluk Mevki’nde kain tarlanın içerisinden atık su kanalları geçtiğini, çevredeki işyerlerinin atık suları ile yoğun yağışlardan dolayı biriken yağmur suları mezkur tarla üzerinde birikerek gelişi güzel aktığını ve/veya söz konusu suların taşarak, tarlasında bulunan sebze ve meyve bitkilerine zarar verdiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetinin giderilmesi için yardım talep etmiştir. 

 Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Sayın Kasap’ın iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada   KKTC İçişleri Bakanlığı, Girne Kaymakamı Sayın Sinan Güneş’in konuya ilişkin 21 Ekim 2020 tarihli yazısında Sayın Rıfat Kasap’ın Girne Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi verdiğini, Kaymakamlık nezdinde yaptıkları incelemede söz konusu atık suların 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 16’ıncı maddesinin 15’inci fıkrası kapsamında olduğundan konunun yetkili makam olan Dikmen Belediyesi’ne 24 Eylül 2020 tarihli yazı ile iletildildiğini ve bu durumun yazılı olarak Sayın Kasap’ın bilgisine getirildiğini belirtmiştir.

Devamını oku
1112131415
16171819202122
2324
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Filiz Ateşyürür'ün raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Filiz Ateşyürür'ün raporunu yayınladı.

 

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Yeşiltepe Mahallesinde kain taşınmaz malının bitişiğindeki parselin mal sahiplerinin, bölgedeki yeşil alana kamu yolu açılması talebiyle Alsancak Belediyesi’ne müracaat ettiklerini iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Sayın Filiz Ateşyürür, Alsancak Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi, Pafta/Harita: S30-A-20-A-3-B, Blok/Ada 113’deki 70 numaralı parselin mal sahibidir. Aynı Pafta/Harita içerisindeki 61 numaralı Parselin mülkiyeti Sayın Fatma Avcı’ya aittir. Bitişikteki 69 numaralı Parsel, Tapu ve Kadastro Dairesi, LKD-122/2019 numaralı dosya tahtında bölünmüş ve Parsel 92 ve 118 (Yeni K.No.411-454) oluşturulmuştur. Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi’ne göre söz konusu bölünme sonrası ilgili bölgedeki 1272,47 metre karelik yeşil alan, Parsel 5 olarak Girne Kaymakamlığı’nın mülkiyetine verilmiştir. Bunların hemen altındaki 75 numaralı Parsel ise başka bir şahsın malıdır.

Devamını oku
2526272829
30311
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Enver Özduran'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Enver Özduran'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine başvuruda bulunan Sayın Enver Özduran, Gazimağusa Düzce köyünde kâin Pafta /Harita: XXXII/46, Parsel 18 ve Parsel 19’da ekili patates olmadığı halde mezkûr yerde patates ekilmiş gibi işlem yapıldığı, ekili olmayan patateslerin su ihtiyacını gidermek için 570291 Doğu, 388032 Kuzey ve Kod 50 metre olarak izinsiz kuyu kazıldığını ve yeni kazılan kuyunun Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından atıl durumda olan bir kuyu olarak kayıt edildiğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi, Gazimağusa Şubesi’nden temin edilen Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi üzerinde yaptığımız incelemede Gazimağusa, Düzce köyü hudutları dâhilinde Pafta/Harita: XXXII/46, Parsel 18’in yüz ölçümü 24 Dönüm 2 Evlek ve Parsel 19’un yüz ölçümü ise 1 Dönüm 1 Evlek’ten oluştuğu tespit edilmiştir.

Devamını oku
2345

Arşiv