Yayınlanma tarihi: Eyl 28, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Ahmet Y. Benli'nin raporunu yayınladı.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Y. Benli 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası tahtında 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 70’inci Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantısında Divan Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün mezkûr Yasanın belirlediği usul ve kurallara uygun olmayan bazı uygulamalar yaptığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur. 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası uyarınca hukuki statüsü düzenlenmiş, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla kurulmuş tüm belediyelerin doğal üye olacağı bir kamu tüzel kişiliğidir. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyeler, Birliğin asil üyeleridir. KKTC’de 28 Belediye vardır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 20, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Vasfiye Çakırtaş'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Vasfiye Çakırtaş, 20 Kasım 2008 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Ortaeğitim Dairesi, Öğretim Kadrosu Müzik (Sahne Sanatları) öğretmeni mevkiinde asaleti onaylandığını ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Bireysel Ses Eğitimi/ Şan Öğretmeni” olarak görevini sürdürdüğünü, Bireysel Ses Eğitimi dersleri öğrencilerle bire bir yapılması gerekirken zaman zaman ders çatışması nedeniyle iki öğrenciyle birlikte yaptığını, 2019 – 2020 Öğretim Yılı’nda tek seansta veya derste iki öğrenci alması zorunlu kılındığı nedeniyle görevini layıkıyla yerine getiremediğini, bunun sonucunda öğrencilerinin mağduriyet yaşadığını, bu uygulamanın piyano ve diğer çalgı derslerinde olmadığını, tek derste iki öğrenci alması sebebiyle ders saatlerinin yarı yarıya azaldığını, dolayısıyla üniversitede eğitimini almadığı “Müzik Teori” dersini vermek zorunda kaldığını, eşit muamele görmediğini ve bu uygulamanın haksız olduğunu ileri sürerek Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe gönderdiğini ancak bir cevap alamadığı cihetle Dairemize başvurarak söz konusu konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 17, 2021

Ombudsman Gözetiminde Akaryakıt Denetimi

 

Ombudsman Emine Dizdarlı gözetiminde Türkiye'den gelen teknik bir heyet Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bulunan Yakıt gemisinde numune almak için harekete geçti.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 9, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik   düzenin   sağlanması  gerekçesi  ile  Genel  Müdürü   yetkilendirerek 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli kadrolara görevlendirilen  Sayın Özlem Özyay’ı Satın Alma Şube Amiri,  Sayın Gürcem Akalınlar’ı Gazimağusa Bölge Amiri, Sayın Ömer Tabur’u Lefkoşa Bölge Amirliği Tüketici İşleri Şube Sorumlusu, Sayın Ayşe Karaderi’yi Mali Şube Maaşlar Şube Sorumlusu ve Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube-Cari Harcama  Şube Sorumlusu olarak görevlendirildikleri kadrolara mevcut barem ve hakları ile 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren vekalet etmelerine karar verilmiştir.

4 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) Sayın Mehmet Y. Özçelik’in sözlü onayı ile  Önergeleri yapılan ve iş akışının daha verimli olacağı gerçeği ile Sayın Serdar Kana’ya Mağusa Bölge Amirliği Baş Mühendisi vekaleti, Sayın Gökhan Gülseven’e Ticari Şube Baş Mühendisi vekaleti; Sayın Zeki  Akkargılı’ya Güzelyurt Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu, Sayın Kezban Kavaz’ı Mali Şube İç Denetim Birimi Şube Sorumlusu, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Genel Arşiv Sorumlusu, Sayın Hüseyin Korkmaz’ı Lefkoşa Bölge Amirliğine (Nakil), Sayın Özcan Alçiner’i İskele Bölge Amirliği (Nakil), Sayın Hüseyin Sönmezoğlu’nu İskele Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu (nakil) ve Sayın Aysan Öznacar’ı Lefkoşa Bölge Amirliği Ana Kasa - Banka Bölümüne (nakil) atanmalarına ve bu bağlamda Kurum içerisinde meydana gelecek değişikliklere itirazı olmadığını belirterek söz konusu yazının Dağıtımını ve Gereği için Sayın Gürcan Erdoğan’a yapmıştır.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eyl 8, 2021

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komites'inin 1 Eylül 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu kuralları

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne gelen yoğun talep üzerine 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 1 Eylül  2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların özeti aşağıda olduğu gibidir.

 

          1.Hava – Deniz Yolları

6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ülkemize hava – deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacaklardır. Bu siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ülkemize giriş yapamayacaklardır.

 

Siteye giriş yapan;

KKTC Vatandaşları “ADAPASS”

TC Vatandaşları “HEALTHPASS”

UK Vatandaşları “NHS QR kodlu Evrak”

Diğer ülke vatandaşları geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedeniyle kişilerin beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Devamını oku
12

«Eylül 2021»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
30311
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Enver Özduran'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Enver Özduran'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesine başvuruda bulunan Sayın Enver Özduran, Gazimağusa Düzce köyünde kâin Pafta /Harita: XXXII/46, Parsel 18 ve Parsel 19’da ekili patates olmadığı halde mezkûr yerde patates ekilmiş gibi işlem yapıldığı, ekili olmayan patateslerin su ihtiyacını gidermek için 570291 Doğu, 388032 Kuzey ve Kod 50 metre olarak izinsiz kuyu kazıldığını ve yeni kazılan kuyunun Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından atıl durumda olan bir kuyu olarak kayıt edildiğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi, Gazimağusa Şubesi’nden temin edilen Taşınmaz Mal Araştırma Belgesi üzerinde yaptığımız incelemede Gazimağusa, Düzce köyü hudutları dâhilinde Pafta/Harita: XXXII/46, Parsel 18’in yüz ölçümü 24 Dönüm 2 Evlek ve Parsel 19’un yüz ölçümü ise 1 Dönüm 1 Evlek’ten oluştuğu tespit edilmiştir.

Devamını oku
2345
678
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komites'inin 1 Eylül 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu kuralları

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komites'inin 1 Eylül 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu kuralları

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne gelen yoğun talep üzerine 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 1 Eylül  2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların özeti aşağıda olduğu gibidir.

 

          1.Hava – Deniz Yolları

6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ülkemize hava – deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacaklardır. Bu siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ülkemize giriş yapamayacaklardır.

 

Siteye giriş yapan;

KKTC Vatandaşları “ADAPASS”

TC Vatandaşları “HEALTHPASS”

UK Vatandaşları “NHS QR kodlu Evrak”

Diğer ülke vatandaşları geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedeniyle kişilerin beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Devamını oku
9
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik   düzenin   sağlanması  gerekçesi  ile  Genel  Müdürü   yetkilendirerek 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli kadrolara görevlendirilen  Sayın Özlem Özyay’ı Satın Alma Şube Amiri,  Sayın Gürcem Akalınlar’ı Gazimağusa Bölge Amiri, Sayın Ömer Tabur’u Lefkoşa Bölge Amirliği Tüketici İşleri Şube Sorumlusu, Sayın Ayşe Karaderi’yi Mali Şube Maaşlar Şube Sorumlusu ve Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube-Cari Harcama  Şube Sorumlusu olarak görevlendirildikleri kadrolara mevcut barem ve hakları ile 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren vekalet etmelerine karar verilmiştir.

4 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) Sayın Mehmet Y. Özçelik’in sözlü onayı ile  Önergeleri yapılan ve iş akışının daha verimli olacağı gerçeği ile Sayın Serdar Kana’ya Mağusa Bölge Amirliği Baş Mühendisi vekaleti, Sayın Gökhan Gülseven’e Ticari Şube Baş Mühendisi vekaleti; Sayın Zeki  Akkargılı’ya Güzelyurt Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu, Sayın Kezban Kavaz’ı Mali Şube İç Denetim Birimi Şube Sorumlusu, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Genel Arşiv Sorumlusu, Sayın Hüseyin Korkmaz’ı Lefkoşa Bölge Amirliğine (Nakil), Sayın Özcan Alçiner’i İskele Bölge Amirliği (Nakil), Sayın Hüseyin Sönmezoğlu’nu İskele Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu (nakil) ve Sayın Aysan Öznacar’ı Lefkoşa Bölge Amirliği Ana Kasa - Banka Bölümüne (nakil) atanmalarına ve bu bağlamda Kurum içerisinde meydana gelecek değişikliklere itirazı olmadığını belirterek söz konusu yazının Dağıtımını ve Gereği için Sayın Gürcan Erdoğan’a yapmıştır.

Devamını oku
101112
1314151617
Ombudsman Gözetiminde Akaryakıt Denetimi

Ombudsman Gözetiminde Akaryakıt Denetimi

 

Ombudsman Emine Dizdarlı gözetiminde Türkiye'den gelen teknik bir heyet Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bulunan Yakıt gemisinde numune almak için harekete geçti.

Devamını oku
1819
20
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Vasfiye Çakırtaş'ın  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Vasfiye Çakırtaş'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Vasfiye Çakırtaş, 20 Kasım 2008 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Genel Ortaeğitim Dairesi, Öğretim Kadrosu Müzik (Sahne Sanatları) öğretmeni mevkiinde asaleti onaylandığını ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Bireysel Ses Eğitimi/ Şan Öğretmeni” olarak görevini sürdürdüğünü, Bireysel Ses Eğitimi dersleri öğrencilerle bire bir yapılması gerekirken zaman zaman ders çatışması nedeniyle iki öğrenciyle birlikte yaptığını, 2019 – 2020 Öğretim Yılı’nda tek seansta veya derste iki öğrenci alması zorunlu kılındığı nedeniyle görevini layıkıyla yerine getiremediğini, bunun sonucunda öğrencilerinin mağduriyet yaşadığını, bu uygulamanın piyano ve diğer çalgı derslerinde olmadığını, tek derste iki öğrenci alması sebebiyle ders saatlerinin yarı yarıya azaldığını, dolayısıyla üniversitede eğitimini almadığı “Müzik Teori” dersini vermek zorunda kaldığını, eşit muamele görmediğini ve bu uygulamanın haksız olduğunu ileri sürerek Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe gönderdiğini ancak bir cevap alamadığı cihetle Dairemize başvurarak söz konusu konunun Dairemizce soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
212223242526
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Ahmet Y. Benli'nin  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Ahmet Y. Benli'nin raporunu yayınladı.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Y. Benli 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası tahtında 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 70’inci Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantısında Divan Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün mezkûr Yasanın belirlediği usul ve kurallara uygun olmayan bazı uygulamalar yaptığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur. 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası uyarınca hukuki statüsü düzenlenmiş, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla kurulmuş tüm belediyelerin doğal üye olacağı bir kamu tüzel kişiliğidir. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyeler, Birliğin asil üyeleridir. KKTC’de 28 Belediye vardır.

Devamını oku
2930123
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın İsmail Çebi'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın İsmail Çebi'nin raporunu yayınladı.

 

Sayın İsmail Çebi, 12 Temmuz 2021 tarihinde Dairemize başvurarak, Dipkarpaz Belediyesinde 01 Şubat 1999 tarihinden beri çalıştığını, yıllardır Hayat Pahalılığı artışını tam olarak alamadıklarını, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Dipkarpaz Belediye Başkanı ile görüştüklerini, o dönemde çalışanlara bir artış yapıldığını, sonraki dönemlerde sözü edilen Hayat Pahalılığı artışının Belediye tarafından maaşlarına yansıtılacağı ile ilgili mutabakata vardıklarını ancak 2021 yılı Nisan ayında yapılan 10.65% ve Temmuz ayı maaşına yansıması gereken 8.83% Hayat Pahalılığı artışlarının maaşlarına yansımadığından ötürü mağduriyet yaşadıklarını, ayrıca kendisinin Dipkarpaz Belediyesinden 6,682.02 TL tutarında aylık maaş alması gerekirken eline 5,801.91 TL geçtiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
678910

Arşiv