Yayınlanma tarihi: Eki 28, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Aner Atlı Spor Kulübü ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Lefkoşa, Haspolat köyünde kain Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgenin orman arazisi olduğu, bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu, mezkur alan üzerinde otopark, restoran ve padok yapıldığı iddiasıyla basına yansıyan haberlere istinaden bir çevre sorununun yaşanmasını önlemek amacıyla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından bir soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı nezdinde başlatılan soruşturmada Aner Atlı Spor Kulübü’nün kullanımında olan arazinin Haspolat’ta kâin Organize Hayvancılık Bölgesinde, Pafta/Harita XXI.16EI.&EII, Blok: F, Parsel:33 içerisinde yer aldığını, söz konusu Parsel’in bir kısmı olan 1,138.96 m2 büyüklüğündeki alanın ağıl yapılması veya ağıl olarak kullanılması için Sayın Emre Aner’e, 30 Ekim 2015 tarihli Ağıl Yeri Kullanım Sözleşmesi tahtında verildiği tespit edilmiştir. Lefkoşa Kaymakamlığı söz konusu ağıl yerinin hepsini Sözleşmede belirtilen şartlara tabi olmak üzere verildiği açıkça görülmektedir. Bunlar şöyledir: İnşaat ile ilgili yasa ve tüzüklerin gerektirdiği makamdan izin alınacaktır. Arazi ağıl amaçları dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. İnşa etmeyi deruhte ettiği ağıl projesini bir ay içinde başlayıp birinci yılın sonunda tamamlayacaktır. Konu ağıl yeri ilçe Kaymakamlığının onayı olmadan kimseye devredilmeyecektir. Noter huzurunda yapılan devir işlemleri geçersiz sayılacaktır. Bu şartların herhangi birisini yerine getirilmemesi halinde bu sözleşme iptal edilerek kullanımına verilen arazi alınacak ve arazi üzerine yapılan yatırım için tazminat ödenmez.  

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 26, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Oya Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Oya Yılmaz adında kayıtlı bulunan Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Koçanı No:459 Lefke Kazası, Bademliköy’de kain  Pafta:529-D-10-C-2, Harita: XVIII/47 ve 48 Ada/Blok:106 Parsel No: 206/1 (Yeni 1) taşınmaz malını tellemek için Lefke Belediyesi’nden izin aldığını, söz konusu tellleme koşul olarak hudut boyunca seyreden su kanalının kenarından 5 ayağa kadar olan saha su kanalının bir kısmını oluşturduğu cihetle 5 ayak içerisinden yapılması gerektiği hususu Lefke Kaymakamlığı tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiğini, kullanımında bulunan taşınmaz malın güney kısmında bahse konu su kanalına sınırı olan başka bir taşınmaz mal sahibinin su kanal sınırı (ark) içerisine ağaç ektiğini ve/veya söz konusu arkın işgal edildiğini, mezkur taşınmaz malı mülkiyetinde bulunduran şahıs ve/veya şahısların ayni yasal mevzuata şamil olduklarını, herkesin ayni muameleye tabi tutulmaları  gerektiğini, Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 16’ncı maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanmadığını ve/veya ayırımcılık yapıldığını iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.  

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 25, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Dr.Tevfik Eker'in raporunu yayınladı.

    

Sayın Dr.Tevfik Eker, 22 Mart 2021 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda KKTC Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolünün 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen Laboratuvar içi yönetimde İta Amirlerinin Doğu Akdeniz Üniversitesinden görevlendirilen Laboratuvar Yöneticilerinin olması nedeniyle mevcut yasalarla çeliştiğini ve bu durumun Kamu Çalışanlarını hak kaybına uğratabileceğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir. 

     Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Dr.Tevfik Eker başvurusunda özetle KKTC Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolünün 11 Kasım 2020 tarihinde imzalandığını, mezkur protokolün özellikle 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen Laboratuvar İçi Yönetimde İta Amirinin kim ve/veya kimlerden oluşacağının belirsiz olduğunu, bahse konu (g) bendinde Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından görevlendirilen yöneticilerin de İta Amiri olabileceğini, Kamu Görevlisi olmayan bir kişinin İta Amiri olması halinde Laboratuvar Çalışanı olan Kamu Çalışanlarının hak kaybına uğrayabileceklerini, Kamu Çalışanı olmayan bir kişi ve/veya kişilerin  İta Amiri olması halinde bu durumun Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 21, 2021

Ombudsman Emine Dizdarlı Gözetiminde, 16-17 Eylül tarihlerinde yapılan Akaryakıt Denetimi neticileri

 

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne gelen yoğun talep ve dosyalanan başvurular üzerine Dairemiz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nezdinde girişimde bulunarak Teknecik Santraline akaryakıt ve/veya fuel oil taşıyan Agvanus isimli gemiden akaryakıt örnekleri alınarak analiz edilmesi veya denetlenmesi talep edilmiştir. Dairemizin bu talebi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri  tarafından olumlu karşılanarak bu maksatla 16 ve 17 Eylül 2021 tarihlerinde SGS Mersin’den gelen Laboratuvar uzmanı Sayın Cem Atik Kuzey Kıbrıs’a gelmiştir.

Devamını oku
Yayınlanma tarihi: Eki 21, 2021

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Salahi Şahiner'in raporunu yayınladı.

 

Sayın Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından açılmış olan 24.000 metrik tonluk akaryakıtın temini ve taşınması ihalesinin 31 Mart 2021 tarihinde sonuçlandırılması gerekirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine ihale saatine ve/veya tekliflerin açılacağı saate az bir süre kala Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edildiğini ve mezkûr Kurum tarafından ihale iptal edilirken öne sürülen sebeplerin,  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemize başvuruda bulunmuştur.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 2’nci maddesi tahtında “İhale Makamı”, mezkûr Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen ve ihalelerini bu Yasaya uygun şekilde gerçekleştirmek yükümlülüğünde olan kurum ve kuruluşları anlatır. Aynı Yasanın 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (E) bendi uyarınca İhale Makamı, Yönetim Kurulu veya farklı bir ad altında Yönetim Kurulu gibi işlem yapan kurullarda, Devlet tarafından yönetime atanan kişilerin, toplam yönetim kurulu üyesi sayısının yarısından fazla olduğu üniversiteleri ve kurumları kapsar. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında olan bir kurumdur.

Devamını oku
12

«Ekim 2021»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Ahmet Y. Benli'nin  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Ahmet Y. Benli'nin raporunu yayınladı.

 

Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Y. Benli 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası tahtında 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 70’inci Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantısında Divan Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün mezkûr Yasanın belirlediği usul ve kurallara uygun olmayan bazı uygulamalar yaptığını iddia ederek konunun soruşturulması için Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur. 

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası uyarınca hukuki statüsü düzenlenmiş, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla kurulmuş tüm belediyelerin doğal üye olacağı bir kamu tüzel kişiliğidir. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyeler, Birliğin asil üyeleridir. KKTC’de 28 Belediye vardır.

Devamını oku
2930123
45
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın İsmail Çebi'nin raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın İsmail Çebi'nin raporunu yayınladı.

 

Sayın İsmail Çebi, 12 Temmuz 2021 tarihinde Dairemize başvurarak, Dipkarpaz Belediyesinde 01 Şubat 1999 tarihinden beri çalıştığını, yıllardır Hayat Pahalılığı artışını tam olarak alamadıklarını, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Dipkarpaz Belediye Başkanı ile görüştüklerini, o dönemde çalışanlara bir artış yapıldığını, sonraki dönemlerde sözü edilen Hayat Pahalılığı artışının Belediye tarafından maaşlarına yansıtılacağı ile ilgili mutabakata vardıklarını ancak 2021 yılı Nisan ayında yapılan 10.65% ve Temmuz ayı maaşına yansıması gereken 8.83% Hayat Pahalılığı artışlarının maaşlarına yansımadığından ötürü mağduriyet yaşadıklarını, ayrıca kendisinin Dipkarpaz Belediyesinden 6,682.02 TL tutarında aylık maaş alması gerekirken eline 5,801.91 TL geçtiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku
678910
11
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hasan Kırar'ın Raporunu Yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Hasan Kırar'ın Raporunu Yayınladı.

Sayın Hasan Kırar, Girne’de kain Naci Talat Caddesi Meyaş Apartmanı, No:16 Daire No:4 adresinde ikamet etmektedir. Kat maliki olan Sayın Kırar’ın ikamet ettiği söz konusu apartmanın zemin katında Çiçek Dükkanı isimli bir işletme bulunduğunu, bu işletmenin apartmanın ortak kullanım alanı içerisine yaptığı pergolenin izinsiz olduğunu, söz konusu yapının apartmana giriş-çıkışı engellediğini, konuyla ilgili Girne Belediyesine yapmış olduğu dilekçelere cevap alamadığını iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

     Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     35/2010 sayılı Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın 2’inci maddesi tahtında “Ortak Kullanım Alanları” ana taşınmaz malın bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri anlatmaktadır. “Kullanma Hakkı” ise kat maliklerinin ortak malik sıfatı ile paydaşı bulundukları ortak kullanım alanları üzerindeki faydalanma haklarını ifade etmektedir.

Devamını oku
121314151617
1819
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Kırata Kasapoğlu'nun raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Kırata Kasapoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Kırata Kasapoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından alınan bal numunelerinin analizi yapılabilmesi için Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı ARGEFAR Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildiğini, bunun neticesinde ARGEFAR Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın ıstar ettiği Analiz Raporu sonuçlarının yorumlanması konusunda Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün yetersiz kaldığını ve Müdürlük nezdinde yaptıkları konu ile ilgili girişimlerde kendilerini tatmin edici bir netice alamadıklarını iddia ederek bu konuda uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü nezdinde başlatılan soruşturma kapsamında yazı yazılmış ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Kırata Kasapoğlu’nun 22 Temmuz 2020 tarihinde bilgi edinilmesi maksadıyla bir müracaatlarının olduğunu, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası hükümleri tahtında 117,00 Türk Lirası tutarında bir meblağın Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılması neticesinde Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2020 tarih ve HYD.0.00-256/99-20/E.355 sayılı yazı ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’ne cevap verildiği tespit edilmiştir.

Devamını oku
20
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Yusuf Avcıoğlu'nun raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Yusuf Avcıoğlu'nun raporunu yayınladı.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Asbaşkanlarından Sayın Yusuf Avcıoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda elektrik tarife düzenlemeleri, santral yatırımları ve elektrik kesme-bağlama konularında bazı iddialarda bulunarak    mezkûr iddiaların soruşturulması için Dairemize başvurmuştur.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş olan konuyla ilgili ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı olan bir kuruluş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik enerjisi üretmek ve dağıtımını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Sayın Yusuf Avcıoğlu’nun ilk iddiası yürürlükte bulunan Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesine uygun olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve mezkûr Kurumun Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak defalarca karar üretilip Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gönderilen tarife düzenlemelerinin konu Bakanlığın talimatı ile engellendiği ve elektrik fiyatlarında yapılmayan düzenlemelerin Kurumu zarara uğrattığı yönündedir.

Devamını oku
21222324
25
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Dr.Tevfik Eker'in raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Dr.Tevfik Eker'in raporunu yayınladı.

    

Sayın Dr.Tevfik Eker, 22 Mart 2021 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda KKTC Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolünün 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen Laboratuvar içi yönetimde İta Amirlerinin Doğu Akdeniz Üniversitesinden görevlendirilen Laboratuvar Yöneticilerinin olması nedeniyle mevcut yasalarla çeliştiğini ve bu durumun Kamu Çalışanlarını hak kaybına uğratabileceğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir. 

     Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

     Sayın Dr.Tevfik Eker başvurusunda özetle KKTC Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuvarında Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolünün 11 Kasım 2020 tarihinde imzalandığını, mezkur protokolün özellikle 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen Laboratuvar İçi Yönetimde İta Amirinin kim ve/veya kimlerden oluşacağının belirsiz olduğunu, bahse konu (g) bendinde Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından görevlendirilen yöneticilerin de İta Amiri olabileceğini, Kamu Görevlisi olmayan bir kişinin İta Amiri olması halinde Laboratuvar Çalışanı olan Kamu Çalışanlarının hak kaybına uğrayabileceklerini, Kamu Çalışanı olmayan bir kişi ve/veya kişilerin  İta Amiri olması halinde bu durumun Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Devamını oku
26
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Oya Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Oya Yılmaz'ın raporunu yayınladı.

 

Sayın Oya Yılmaz adında kayıtlı bulunan Tapu ve Kadastro Dairesi, Taşınmaz Mal Koçanı No:459 Lefke Kazası, Bademliköy’de kain  Pafta:529-D-10-C-2, Harita: XVIII/47 ve 48 Ada/Blok:106 Parsel No: 206/1 (Yeni 1) taşınmaz malını tellemek için Lefke Belediyesi’nden izin aldığını, söz konusu tellleme koşul olarak hudut boyunca seyreden su kanalının kenarından 5 ayağa kadar olan saha su kanalının bir kısmını oluşturduğu cihetle 5 ayak içerisinden yapılması gerektiği hususu Lefke Kaymakamlığı tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiğini, kullanımında bulunan taşınmaz malın güney kısmında bahse konu su kanalına sınırı olan başka bir taşınmaz mal sahibinin su kanal sınırı (ark) içerisine ağaç ektiğini ve/veya söz konusu arkın işgal edildiğini, mezkur taşınmaz malı mülkiyetinde bulunduran şahıs ve/veya şahısların ayni yasal mevzuata şamil olduklarını, herkesin ayni muameleye tabi tutulmaları  gerektiğini, Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 16’ncı maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanmadığını ve/veya ayırımcılık yapıldığını iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur.  

Yapılan başvuru üzerine konu , 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Devamını oku
2728
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Aner Atlı Spor Kulübü ile ilgili raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Aner Atlı Spor Kulübü ile ilgili raporunu yayınladı.

 

Lefkoşa, Haspolat köyünde kain Aner Atlı Spor Kulübü’nün bulunduğu bölgenin orman arazisi olduğu, bazı yerlerin dere yatağı ve/veya gölet olup üzerinin doldurulduğu, mezkur alan üzerinde otopark, restoran ve padok yapıldığı iddiasıyla basına yansıyan haberlere istinaden bir çevre sorununun yaşanmasını önlemek amacıyla Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından bir soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı nezdinde başlatılan soruşturmada Aner Atlı Spor Kulübü’nün kullanımında olan arazinin Haspolat’ta kâin Organize Hayvancılık Bölgesinde, Pafta/Harita XXI.16EI.&EII, Blok: F, Parsel:33 içerisinde yer aldığını, söz konusu Parsel’in bir kısmı olan 1,138.96 m2 büyüklüğündeki alanın ağıl yapılması veya ağıl olarak kullanılması için Sayın Emre Aner’e, 30 Ekim 2015 tarihli Ağıl Yeri Kullanım Sözleşmesi tahtında verildiği tespit edilmiştir. Lefkoşa Kaymakamlığı söz konusu ağıl yerinin hepsini Sözleşmede belirtilen şartlara tabi olmak üzere verildiği açıkça görülmektedir. Bunlar şöyledir: İnşaat ile ilgili yasa ve tüzüklerin gerektirdiği makamdan izin alınacaktır. Arazi ağıl amaçları dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. İnşa etmeyi deruhte ettiği ağıl projesini bir ay içinde başlayıp birinci yılın sonunda tamamlayacaktır. Konu ağıl yeri ilçe Kaymakamlığının onayı olmadan kimseye devredilmeyecektir. Noter huzurunda yapılan devir işlemleri geçersiz sayılacaktır. Bu şartların herhangi birisini yerine getirilmemesi halinde bu sözleşme iptal edilerek kullanımına verilen arazi alınacak ve arazi üzerine yapılan yatırım için tazminat ödenmez.  

Devamını oku
293031
12
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  İnşaat Encümeni ile ilgili  raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı İnşaat Encümeni ile ilgili raporunu yayınladı.

 

19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi (Başsavcılık) görüşüne aykırı olarak Encümen Gelirlerinden usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine Dairemiz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Konu 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bilgi talep edilmiştir.

 Encümen, yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği hizmetlerinin bir düzen ve disiplin altına alınması ve yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği yapan müteahhitlerin sınıflandırılarak kayıt ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak amacını taşımaktadır. 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın 5’inci maddesi Encümenin oluşumunu, görev ve yetkilerini düzenlemektedir ve Encümen bu Yasanın 5’inci maddesi kuralları uyarınca oluşturulmaktadır. Müteahhitleri kaydetmek, Müteahhitlerin menfaatlerini gözetmek için tedbirler almak, bu Yasada tüzükle düzenlenmesi öngörülen konularda tüzük taslaklarını hazırlamak için tedbirler almak; gerçek veya tüzel kişilerin ismini sicilden silmek; müteahhitlere disiplin cezası vermek; özel izin gerektiren durumlarda Bakanlar Kuruluna görüş vermek, Yasanın amacına uygun kararlar almak ve mezkur Yasanın 8’inci maddesine aykırı, kayıtsız müteahhitlerin yaptığı inşaatları tespit edip yetkili makamlara bildirmek Encümenin görevleri arasındadır.

Devamını oku
345
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı  Sayın Ahmet Çağman'ın raporunu yayınladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Sayın Ahmet Çağman'ın raporunu yayınladı.

 

Lefkoşa’da, İlhan Savut Sokak’ta ikamet eden Sayın Ahmet Çağman evinin yakınında bulunan Sevinç Cafe adlı işletmenin haftanın yedi günü ses yükseltici kullanarak yüksek sesli müzik yapmasından dolayı rahatsızlık duyduklarını, İdare nezdinde yaptıkları girişimlere herhangi bir netice alamadıkları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını iddia ederek Dairemizden yardım talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor tanzim edilmiştir.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi tarafından Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü nezdinde başlatılan soruşturmada Sayın Ahmet Çağman’ın muhtelif tarihlerde Sevinç Cafe Bar ile ilgili şikâyetlerde bulunduğunu, 14 Ağustos 2020 tarihli şikâyet dilekçesine Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2020 tarih ve ÇDK.0.00-012/01-20/E.1316 sayılı yazıyla cevap verildiği görülmüştür.

Devamını oku
67

Arşiv